سایت خبری تحلیلی شفاف

قالیباف می آید!؟

قالیباف می آید!؟

در صورت حضور یافتن قالیباف در انتخابات مجلس، این حضور صرفا برای کمک به تشکیل مجلسی در تراز انقلاب خواهد بود تا بستری شود جهت تشکیل دولتی کارآمد و توانمند در سال ۱۴۰۰ که با این ترتیب حضور قالیباف در مجلس یازدهم موقت خواهد بود. به خصوص اینکه مجلس بعدی سه سال و نیم با دولت بعدی مقارن خواهد بود و اگر مجلس یازدهم نقص جدی داشته باشد بر عملکرد آن دولت نیز اثر سوء خواهد گذاشت.
سیاست
اقتصاد
جامعه
فرهنگ وهنر
ورزش
ITو فناوری
سلامت
سرگرمی
آخرین اخبار