کد خبر: ۱۲۹۸۱۴
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۲
سناريوي مرد تبهکار براي رسيدن به گنج قديمي با كنجكاوي همسايه‌ها كليدخورد و وي خيلي زود مهمان زندان شد.
 ايران: حسن 51 ساله براي رسيدن به گنج ميلياردي حياط خانه‌اش را 7 متر حفاري کرد و زماني که نقشه‌اش در مراحل پاياني بود، سايه پليس را بر سر خود ديد.
 
26 تيرماه سال‌جاري نماينده ميراث فرهنگي با يک شکايت‌نامه به دادسراي شهرري مراجعه کرد و بازپرس را در جريان ماجرايي گذاشت که براساس مشاهدات چند تن از ساکنان يک محل گزارش شده بود. نماينده قانوني ميراث فرهنگي وقتي در برابر بازپرس نوفرستي قرار گرفت، گفت: «چند روز پيش دو تن از ساکنان يکي از مناطق شهرري به سازمان ما مراجعه کردند و گفتند که يکي از همسايه‌هايشان چند روزي است که حياط خانه‌اش را به طرز سؤال برانگيزي حفاري مي‌كند و هر روز مقدار زيادي خاک از خانه خارج مي‌کند.
 
مراجعه‌کنندگان ادعا کردند طبق ادعاهايي که شنيده‌اند، اين مرد با اطمينان از پيدا کردن زير خاکي اين کار را انجام داده و مطمئن هستند وي گنجي پيدا کرده است.»
 
بازپرس نوفرستي از شعبه 11 بلافاصله دستور ورود به خانه را صادر كرد و مأموران به همراه نماينده ميراث فرهنگي براي اطلاع از جزئيات اين حفاري راهي آنجا شدند.
 
بعد از ورود مأموران به اين خانه، در بخش پارکينگ با چند ناحيه کنده شده روبه رو شدند که مشخص بود به تازگي پر شده است. نيروهاي اعزام شده حتي خودروي مخصوص حفاري هم پيدا کردند که صاحبخانه با زيرکي آن را در گوشه‌اي پنهان کرده بود. اما اين پايان ماجرا نبود و در حالي که بازرسي خانه را به پايان مي‌رساندند، يکي از مأموران موفق شد در جست‌وجوي دقيق‌تر، چند تکه از سفال‌هايي را پيدا کند که به خاطر سهل‌انگاري عامل اين کار شکسته شده بود.
مردي به نام حسين كه در خانه حضور داشت با ادعاي اينکه اين خانه متعلق به برادرش است، در توضيح اين کنده‌کاري به مأموران گفت: «من از وجود سفال‌ها بي‌اطلاع هستم و تنها در اين چند روز متوجه شدم برادرم حسن به همراه يک کارگر حياط را حفاري کرده است. من نيز نخست به اين موضوع شک کردم، اما پيگير ماجرا نشدم و هيچ اطلاع خاصي هم از اين موضوع ندارم.»
 
با توجه به گزارش نيروهاي اعزام شده، بازپرس نوفرستي دستور بازداشت دو برادر را صادر کرد و آنان به همراه مأموران کلانتري 131 شهرري براي تحقيقات به دادسرا انتقال داده شدند. حسن که صاحبخانه اصلي است، در جريان بازجويي‌ها با انکار کشف اشياي تاريخي به بازپرس گفت: «من تنها براي چاه فاضلاب اقدام به کندن چاه کردم و هيچ اطلاعي از وجود سفال در خانه‌ام نداشتم. در اين چند روز يک کارگر از اتباع غيرمجاز در خانه‌ام حضور داشت و بيشتر کارها توسط وي انجام مي‌شد و به احتمال زياد هم پيدا شدن عتيقه‌جات کار اين مرد است.» مرد صاحبخانه در حالي اين ادعا را داشت که در خانه‌اش هيچ چاهي ايجاد نشده بود و حفاري بدون هيچ نقشه‌اي براي رسيدن به چاه به پايان رسيده بود. حسن اين بار هم توجيه خاص خودش را داشت و با اعتماد به نفس زيادي ادعا کرد که ادامه کارش را براي جلوگيري از ايجاد مشکل براي خانه همسايه متوقف کرده است. با وجود اين ادعاها حسن با قرار قانوني 20 ميليون توماني راهي حبس شد و با دستور قضايي از همه همسايه‌هاي محله درخصوص ادعاي وي تحقيق صورت گرفت.
 
تحقيقات محلي پرده از دروغ‌پردازي مرد 51 ساله برداشت و همسايه‌ها به مأموران گفتند كه خانه حسن نه تنها نياز به چاه فاضلاب نداشته، بلکه ساکن ساختمان کناري هم در جريان ايجاد مشکل براي خانه‌اش نبوده است. همسايه‌ها حتي هر کدام به طور مخفيانه به نيروهاي کلانتري گفتند که اين مرد به مواد مخدر اعتياد دارد و در بين اهالي محل از شهرت خوبي برخوردار نيست. بعد از تحقيقات محلي و در حالي که حسن همچنان بر بي‌گناهي خود اصرار داشت، صبح چهارم مردادماه، بازپرس نوفرستي با توجه به شکايت ميراث فرهنگي، کشف ماشين‌آلات حفاري، کشف چند قطعه اشياي تاريخي، پر کردن مشکوک محل حفاري و تحقيقات نامحسوس مأموران، براي مرد 51 ساله به اتهام حفاري غيرمجاز براي ضبط اشياي تاريخي کيفر خواست صادر و پرونده وي را براي رسيدگي و صدور حکم قانوني به دادگاه شهرري ارسال کرد.  
افشاي راز گنج قديمي در كنجكاوي همسايه‌ها
کد خبر: ۲۶۲۹۱۶
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۳
سناريوي مرد تبهکار براي رسيدن به گنج قديمي با كنجكاوي همسايه‌ها كليدخورد و وي خيلي زود مهمان زندان شد.
 
به گزارش ايران حسن 51 ساله براي رسيدن به گنج ميلياردي حياط خانه‌اش را 7 متر حفاري کرد و زماني که نقشه‌اش در مراحل پاياني بود، سايه پليس را بر سر خود ديد.
 
26 تيرماه سال‌جاري نماينده ميراث فرهنگي با يک شکايت‌نامه به دادسراي شهرري مراجعه کرد و بازپرس را در جريان ماجرايي گذاشت که براساس مشاهدات چند تن از ساکنان يک محل گزارش شده بود. نماينده قانوني ميراث فرهنگي وقتي در برابر بازپرس نوفرستي قرار گرفت، گفت: «چند روز پيش دو تن از ساکنان يکي از مناطق شهرري به سازمان ما مراجعه کردند و گفتند که يکي از همسايه‌هايشان چند روزي است که حياط خانه‌اش را به طرز سؤال برانگيزي حفاري مي‌كند و هر روز مقدار زيادي خاک از خانه خارج مي‌کند.
 
مراجعه‌کنندگان ادعا کردند طبق ادعاهايي که شنيده‌اند، اين مرد با اطمينان از پيدا کردن زير خاکي اين کار را انجام داده و مطمئن هستند وي گنجي پيدا کرده است.»
 
بازپرس نوفرستي از شعبه 11 بلافاصله دستور ورود به خانه را صادر كرد و مأموران به همراه نماينده ميراث فرهنگي براي اطلاع از جزئيات اين حفاري راهي آنجا شدند.
 
بعد از ورود مأموران به اين خانه، در بخش پارکينگ با چند ناحيه کنده شده روبه رو شدند که مشخص بود به تازگي پر شده است. نيروهاي اعزام شده حتي خودروي مخصوص حفاري هم پيدا کردند که صاحبخانه با زيرکي آن را در گوشه‌اي پنهان کرده بود. اما اين پايان ماجرا نبود و در حالي که بازرسي خانه را به پايان مي‌رساندند، يکي از مأموران موفق شد در جست‌وجوي دقيق‌تر، چند تکه از سفال‌هايي را پيدا کند که به خاطر سهل‌انگاري عامل اين کار شکسته شده بود.
مردي به نام حسين كه در خانه حضور داشت با ادعاي اينکه اين خانه متعلق به برادرش است، در توضيح اين کنده‌کاري به مأموران گفت: «من از وجود سفال‌ها بي‌اطلاع هستم و تنها در اين چند روز متوجه شدم برادرم حسن به همراه يک کارگر حياط را حفاري کرده است. من نيز نخست به اين موضوع شک کردم، اما پيگير ماجرا نشدم و هيچ اطلاع خاصي هم از اين موضوع ندارم.»
 
با توجه به گزارش نيروهاي اعزام شده، بازپرس نوفرستي دستور بازداشت دو برادر را صادر کرد و آنان به همراه مأموران کلانتري 131 شهرري براي تحقيقات به دادسرا انتقال داده شدند. حسن که صاحبخانه اصلي است، در جريان بازجويي‌ها با انکار کشف اشياي تاريخي به بازپرس گفت: «من تنها براي چاه فاضلاب اقدام به کندن چاه کردم و هيچ اطلاعي از وجود سفال در خانه‌ام نداشتم. در اين چند روز يک کارگر از اتباع غيرمجاز در خانه‌ام حضور داشت و بيشتر کارها توسط وي انجام مي‌شد و به احتمال زياد هم پيدا شدن عتيقه‌جات کار اين مرد است.» مرد صاحبخانه در حالي اين ادعا را داشت که در خانه‌اش هيچ چاهي ايجاد نشده بود و حفاري بدون هيچ نقشه‌اي براي رسيدن به چاه به پايان رسيده بود. حسن اين بار هم توجيه خاص خودش را داشت و با اعتماد به نفس زيادي ادعا کرد که ادامه کارش را براي جلوگيري از ايجاد مشکل براي خانه همسايه متوقف کرده است. با وجود اين ادعاها حسن با قرار قانوني 20 ميليون توماني راهي حبس شد و با دستور قضايي از همه همسايه‌هاي محله درخصوص ادعاي وي تحقيق صورت گرفت.
 
تحقيقات محلي پرده از دروغ‌پردازي مرد 51 ساله برداشت و همسايه‌ها به مأموران گفتند كه خانه حسن نه تنها نياز به چاه فاضلاب نداشته، بلکه ساکن ساختمان کناري هم در جريان ايجاد مشکل براي خانه‌اش نبوده است. همسايه‌ها حتي هر کدام به طور مخفيانه به نيروهاي کلانتري گفتند که اين مرد به مواد مخدر اعتياد دارد و در بين اهالي محل از شهرت خوبي برخوردار نيست. بعد از تحقيقات محلي و در حالي که حسن همچنان بر بي‌گناهي خود اصرار داشت، صبح چهارم مردادماه، بازپرس نوفرستي با توجه به شکايت ميراث فرهنگي، کشف ماشين‌آلات حفاري، کشف چند قطعه اشياي تاريخي، پر کردن مشکوک محل حفاري و تحقيقات نامحسوس مأموران، براي مرد 51 ساله به اتهام حفاري غيرمجاز براي ضبط اشياي تاريخي کيفر خواست صادر و پرونده وي را براي رسيدگي و صدور حکم قانوني به دادگاه شهرري ارسال کرد.
مطالب مرتبط
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر