کد خبر: ۱۳۶۹۱۲
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۵
گسترش بازار رمالی در سایه غفلت مسئولین

بخت شما را بسته اند،‌مرتب بد مي آوريد و در زندگي مشترك تفاهم نداريد، شما طلسم داريد! مي خواهند شوهرت را از راه بدر كنند...بايد باطل السحرتان را بنويسم .

شفاف-احمد حقیقی:بخت شما را بسته اند،‌مرتب بد مي آوريد و در زندگي مشترك تفاهم نداريد، شما طلسم داريد! مي خواهند شوهرت را از راه بدر كنند...بايد باطل السحرتان را بنويسم  . پيرمرد مخوف اين ها را مي گويد و زير لب وردهايي را زمزمه مي كند. سرش را بالا مي گيرد و به چشم هاي زن جوان خيره مي شود ... بايد يك مرغ سياه تهيه كنيد و برايم بياوريد! دعايي به شما مي دهم كه در بالاي سر يك قبر قديمي در گورستان شهر دفن مي كنيد ،‌دعاي ديگري هم به شما مي دهم كه بايد در يك نهر يا آب جاري رها كنيد. زن جوان با چشمان كم فروغ در حاليكه به دهان پيرمرد زل زده از دستمزد دعانويس سئوال مي كند كه جواب مي شنود: 600 هزارتومان؟!

رشد باورهاي خرافي در پوشش تقدس!

بسياري از كارشناسان جوامع سنتي و كمتر توسعه يافته را بستر مناسبي براي اشاعه و ترويج باورهاي خرافي مي دانند. آنها مي گويند فقر آگاهي هاي عمومي موجب مي شود تا عده اي شياد از گرايش مردم به مسائل مذهبي سوءاستفاده كنند. دكتر حسين اسد بيگي روان شناس،در مورداشاعه خرافات وگرايش به پديده هايي مانند رمالي و جن گيري مي گويد: در جوامع سنتي گاهي به دليل علاقه اي كه مردم به مسائل مذهبي دارند خود را به مسائل ماورائي متصل مي كنند در حاليكه ممكن است عالمان مذهبي ديدگاهي مغاير با اين افراد داشته باسند . حتي در برخي آيات قرآن كريم نظير آيه 13 مباركه بقره آمده است كه شياطين كافر شدند و به مردم سحر و جادو آموختند،‌يعني اگر كسي به اين كارها گرايش داشته باشد،‌به كاري غير اسلامي و غير مذهبي مبادرت كرده است. دكتر بيتا رزاقي زاده روانپزشك  هم با اشاره به ظرفيت هاي روحي و رواني متفاوت افراد مي گويد:‌به طور كلي افرادي كه مضطرب و نگران هستند نسبت به سايرين عقايد خرافي را آسان تر مي پذيرند اما افرادي كه به صورت دروني احساست و افكارشان را كنترل مي كنند كمتر دچار خرافه مي شوند.دكتر رزاقي زاده تصريح مي كند كه باورهاي خرافي گاه ظرفيت هاي بالايي دارند تا در زير چتر تقدس اشاعه پيدا كنند، در حاليكه هيچ ريشه و منشاء ديني و علمي ندارند.


ملاقات با دعانويس زير پوست شهر!

به دليل كنجكاوي تصميم مي گيرم از نزديك شيوه كار مدعيان علوم غريبه را ببينم . اعتراف مي كنم به اين امور بي اعتقادم اما شنيده ها بالاخره هر كسي را مردد مي كند. دوستي را مي شناسم كه به اين مسائل معتقد است.با او تماس مي گيرم و موضوع را بازگو مي كنم . مي پذيرد تا شرايط را مهيا كند...به اتفاق راهي محل زندگي دعانويس مي شويم.كوچه پس كوچه هاي تنگ و تاريك شهر را در اطراف خيابان خاوران پشت سر مي گذاريم. بچه هاي قد و نيم قد مثل مور و ملخ در كوچه ها مشغول بازي و وقت تلف كردن هستند. دوست همراه ، خانه اي را نشان كرده است ،‌زنگ را به صدا در مي آورد .آن طرف زن سالخورده اي از هويت ما جويا مي شود ،وقتي مطمئن مي شود كه مشتري هستيم در را باز مي كند. خانه اي محقر با ديوارهاي آجري كه كهنگي از سر و روي آن مي بارد ،‌خودنمايي مي كند. همه خانه دو اتاق است كه يكي محل كار ميرزاست. لختي بعد وارد اتاق مي شويم، پس از خوش و بسي كوتاه دوست همراهم با اشاره به من مي گويد : كارهايش گره خورده ،‌احساس مي كند طلسم شده! ميرزا پس از اينكه سئوالاتي مي پرسد ،‌سركتاب مي كند. چيزهايي زير لب مي گويد و ... چشمانش حالت خاصي به خود مي گيرد ،‌فضا سنگين مي شود ،‌انگار كه پيرمرد به خلسه فرو رفته باشد ،‌سرانجام لبخند ناخوشايندي بر چهره دعانويس نقش مي بنددو مي گويد: كاري كه اعتقاد نداري انجام نده!عرق سردي بر پيشانيم مي نشيند،‌سكوت بر فضاي اتاق حاكم مي شود،‌پيرمرد انگار چيزي فهميده باشد،‌مي گويد: بد نشد! در احوالاتت كه دقت كردم متوجه شدم كه يكي از بستگانت بدليل حسادت كارهايي انجام داده است. مشكلات كاري و اختلافات خانوادگيت ناشي از همان اقدامات است. به همراهم اشاره مي كند تا از اتاق خارج شود،‌مسائل ديگري را بازگو مي كند كه از مطرح شدن آنها حيرت مي كنم ،‌پيرمرد يكريز حرف مي زند و ... احساس مي كنم كه اتاق دور سرم مي چرخد،‌دست و پايم سوزن سوزن مي شود،‌پيرمرد همينطور حرف مي زند،حس مي كنم حالم خوب نيست اما هر جور شده بر خود مسلط مي شوم و با پرداخت 50 هزار تومان آزاديم رابدست مي آورم!

ردپاي شيطان در بساط دعانويسان و رمالان

بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از رمالان و دعانويسان براي موجه نشان دادن اقدامات خود به امور مذهبي متوسل مي شوند در حاليكه در موارد متعددي نه تنها اقداماتشان هيچ سنخيتي با آموزه هاي ديني ندارد بلكه به كارهاي شوم و پليدي مبادرت مي كنند كه قلم از بازگو كردن آنها ابا دارد.حجةالاسلام و المسلمين سيدمحمد باقر علم الهدي از جمله كارشناسان مذهبي است كه گرايش به رمالي و جادوگري را ناشي از ضعف اعتقادي و شخصيتي افراد مي داند و معتقد است در زمان هايي كه حجم مشكلات ،‌مردم را مستاصل مي كند مراجعه به جماعت رمال و جادوگر بيشتر مي شود. او به گزارشگر ما مي گويد: برخي ها كه نمي توانند براي برون رفت از مشكلاتشان تدبير كنند، به برنامه هاي ماورائي مانند جادوگري و طلسم و سركتاب كردن متوسل مي شوند . حجة الاسلام علم الهدي در مورد افراد ي كه مدعي قدرتهاي ماورائي هستند و در ظاهر توانايي دخل و تصرف در امور دنيوي را دارند،‌تصريح مي كند: پروردگار متعال برخي بندگان شايسته و مومن را به مقام جانشيني خود در زمين انتخاب مي كند ،‌اين افراد مستجاب الدعوه هستند و بدليل برخورداري از جايگاه وي‍ژه رحماني ‌از جمله محرمان اسرار الهي به شمار مي روند .در جامعه اين گونه افراد مومن و خداترس وجود دارند و بيشتر آنها هم ناشناس هستند؛
‌به قول شاعر : آنكه را اسرار حق آموختند            مهر كردند و دهانش دوختند
اما غير از اين برگزيده ها ،‌كساني هستند كه با روش هاي شيطاني نفوذ ويژه اي در فكر و ذهن افراد ايجاد مي كنند ،‌به تعبير امروزي هابا گسيل  انرژي هاي منفي ديگران را تحت الشعاع قرار مي دهند ‌اما نمي توانند در امور عالم دخل و تصرف كنند. اين كارشناس مذهبي مي افزايد: به خدمت گرفتن اجنه موضوع كاملا متفاوتي است و افرادي كه اين توانمندي را دارند ،‌انگشت شمارند. ممكن است اين افراد ارتباطاتي با شياطين داشته باشند، بنابراين از مراوده و دادن اطلاعات به آنها بايد خودداري كرد.وي  براي دفع نيروهاي اهريمني، پناه بردن به آيات نوراني قرآن را توصيه مي كند ومراجعه به رمالان و جادوگران را براي حل مشكلات بي نتيجه مي داند. او مي گويد: كساني كه مدعي جادوگري و رمالي هستند از جمله مبتلايان عالمند، در كار و زندگي خود درمانده اند،‌چنين افرادي كه نمي توانند گره از كار خود باز كنند ،‌از ايجاد گشايش در زندگي ديگران هم عاجزند.

آموزش طلسم و جن گيري به صورت آنلاين!

درنگاه اول صحبت كردن از رواج رمالي و جادوگري در بين اقشار تحصيل كرده باور پذير نيست، ‌اما وقتي در فضاي سايبر با پايگاه هاي متعددي مواجه مي شوي كه طلسم و جادو و جن گيري را اشاعه مي دهند و از پيوند ها و كامنت ها در مي يابي كم مخاطب هم نيستند ،‌آنگاه ماجرا متفاوت مي شود! زيرا بيشتركاربران فضاي مجازي را  نه زنان خانه دار و اقشار فرودست جامعه ،‌بلكه جوانان و قشر تحصيل كرده تشكيل مي دهند.در يكي ازاين سايت ها طلسم كردن و چله نشيني و  جن گيري به صورت آنلاين آموزش داده مي شود! پايگاه سايبري ديگري شيوه هاي ابطال طلسم را به مخاطب آموزش مي دهد. مدير سايت در صفحه اصلي اين پايگاه مدعي شده كه بدليل آسيب هايي كه طلسم و جادو از لحاظ روحي و جسمي به هموطنان واردآورده ،‌تلاش مي كند با آموزه هاي رحماني به گرفتاران كمك كندو براي اين منظور يك آدرس پست الكترونيكي را در اختيار مراجعان قرار داده است. پس از چند بار مكاتبه با آدرس ياد شده ، سرانجام مدير پايگاه راضي مي شود تا در يكي از اتاق هاي گفت و گوي مجازي به سئوالاتم پاسخ بگويد.از او مي پرسم آيا كارهايش مصاديق مجرمانه ندارد، كه مي گويد: با استفاده از دعاهاي صحيح و رحماني يه افراد مشكل دار كمك مي كند و از آنجا كه كاري برخلاف شرع انجام نمي دهد ،‌نگران پيامدهاي قانوني نيست. در مورد دستمزد هم مي گويد: اگر به مراجعه حضوري نياز باشد با توجه به بضاعت مراجعان ، دستمزد مي گيرد. وقتي از او مي پرسم چه طيف هايي به او مراجعه مي كنند ،‌پاسخ مي دهد: از اقشار مختلف به او مراجعه مي كنند ،‌از دختران بي شوهر مانده تا استاد دانشگاه و فوتباليست هاي سرشناس ،‌اما بيشتر مراجعات به علت گرفتاري هاي مالي و خانوادگي است.

هميشه مسائل را به غيب مرتبط نكنيم

دكتر سعيد اوانكي طالقاني جامعه شناس، گرايش لايه هاي مختلف جامعه به رمالي و جادوگري را به عنوان آفات نظام اجتماعي مورد توجه قرار مي دهد. او مي گويد: يكي از دلايل گسترش اين پديده در سال هاي اخير ،‌ارائه تصوير نادرست از پديده هاي ماورائي و عرفاني در رسانه هاست. اين استاد دانشگاه مي افزايد: سريال هاي مناسبتي كه معمولا سراغ موضوعات عرفاني و ماورائي مي روند بايد تصويري صحيح ،‌عقلاني و منطبق بر آموزه هاي ديني را به مخاطب ارائه كنند. دكتر اوانكي طالقاني با اشاره به پيچيدگي اين مفاهيم مي گويد: براي انتقال موضوعات ديني نبايد هميشه باورها و اعتقادات را به امور غيبي پيوند بزنيم زيرا همه مخاطبان رسانه ها تحصيل كرده نيستند ،‌بلكه طيف وسيعي از مخاطبان رسانه ها بويژه رسانه ملي رامردم عادي تشكيل مي دهند كه ممكن است با عدم درك صحيح  مضامين عرفاني و ماورائي ، راه خرافات را در پيش بگيرند.

برچسب ها: رمال جادوگری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
غیر قابل انتشار: ۳
غزل
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
3
5
متاسفانه اين روزها به خصوص در بين افراد تحصيل كرده اين امر شايع شده و نويسنده هم به خوبي به اين مطلب پرداخته است..
هرچند سياسيون مدتهاست كه در امر خرافه پروري با مردم همراهي كرده و شدت اين جريان را بيشتر كرده اند...بابت مطلب خوب شما سپاس...
مصطفي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
17
5
خيلي از فوتباليستها هم مشتري ثابت اين كارها هستن.
متاسفانه منشور ليگ هم توجهي به اين قضيه نداره....
اين قضيه اين قدر شايعه كه همه كسايي كه از دور دستي به آتش فوتبال دارن در جريان هستن.
باور كردني نيست ولي من شنيدم بعضي از اين دعانويس ها دستمزد هاي ميليوني مي گيرن!!!!!!!!!!!!