کد خبر: ۱۴۲۵
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۲۲:۵۴

ذاکر اصفهاني نسبت به اين که سرعت اقدامات تخريبي از اواخر فرودين بيشتر شود، هشدار داد.‌

رييس مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري گفت:‌ يک محفل تخريبي با استراتژي انکار در پي حمله به دولت و خدمات آن است.

عليرضا ذاکر اصفهاني در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت:‌ اين محفل در ادامه تخريب هاي خود در سه سال و نيم گذشته به دنبال هجمه به نقاط قوت دولت است.

عضو شوراي مشاوران رييس جمهوري گفت:‌ با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري دهم تلاش اصلي مخالفان دولت معطوف به القاي ناکارآمدي دولت است.

وي ابتکارات برخي جريان هاي مخالف دولت را بديع خواند و خاطرنشان کرد:‌ از آخرين موارد کارکردهاي اين جريان ها، انکار توفيق هاي مسلم دولت در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصاد و رسيدگي به محرومان است.

ذاکر اصفهاني نسبت به اين که سرعت اقدامات تخريبي از اواخر فرودين بيشتر شود، هشدار داد.‌

وي يکي از گفتمان هايي را که دولت نهم آن را نمايندگي مي کند، توجه به گسترانيدن چتر عدالت و رفع تبعيض و بي عدالتي دانست که از طريق توزيع عادلانه و روش مند امکانات کشور در همه مناطق انجام مي شود.

ذاکر اصفهاني گفت:‌ دولت نهم با اين رويکرد به صورت شايسته اصلاحات در ساختار و اجرا را در دستور کار خود قرار داده است.

رييس مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري درباره اصلاحات ساختاري و اداري دولت نهم گفت:‌ دولت با حذف سيستم بروکراتيک نظير سازمان مديريت و برنامه ريزي که به اذعان مدعيان نه براساس ضرورت ها و نيازها بلکه براساس نفوذ و لابي اقدام به تخصيص امکانات مي کرد گام اساسي در اصلاحات ساختاري برداشت.

وي اظهار داشت:‌ بديهي است در چنين نهادهايي در عمل فرصت هاي مناسب به مناطق و قشرهاي محروم تخصيص پيدا نمي کند.

ذاکر اصفهاني با اشاره به اصلاح در حوزه اجرا و تصميم گيري گفت:‌ دولت در اين حوزه با حضور در مناطق مختلف حتي شهرها، بخش ها و روستاهاي دور افتاده از نزديک معضلات و مشکلات را شناسايي کرد و با تخصيص بهينه منابع اين روش تبديل به ميداني براي آباداني و سازندگي کل کشور شد.

وي محصول اين فرايند را ايجاد فرصت هاي شغلي، کاهش معضل بيکاري و ايجاد انگيزه و نشاط در ميان مردم بيان کرد.

ذاکر اصفهاني افزود: مخالفان دولت از ابتدا اين حرکت مردمي و منطبق بر بينش ديني و الهي را حرکتي پوپوليستي ناميدند و در ادامه با مشاهده ثمرات انکارناپذير اقدامات و عملکرد دولت، اين بخش را مورد هدف قرار دادند.

عضو شوراي مشاوران رييس جمهوري اظهار داشت:‌ اين افراد و جريان ها با انکار موفقيت هاي دولت که موفقيت هاي ملت است، زمينه هاي لازم را براي نااميدي مردم از دولت فراهم مي کنند.

وي با اين حال چنين روش ها و مرام هايي را منسوخ شده عنوان کرد و گفت:‌ با توجه به نگاه توحيدي به اين مساله و آگاهي و بصيرت عمومي جامعه اين اقدامات از قبل محکوم به شکست است.

ذاکر اصفهاني با تاکيد بر اين که مردم بيش از همه متوجه امور هستند خاطرنشان کرد:‌ مردم در مقام مقايسه از دولت دفاع و پشتيباني مي کنند.

وي تاکيد کرد که دولت نهم در پاکدستي بي نظير است و اين از نظر مردم دور نمانده است.

رييس مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري گفت:‌ بيان برخي آمار و ارقام و استناد به برخي گزارش ها از سوي کساني که از نزديک با سيستم اجرايي ارتباط نزديک داشته اند و حتي در ساير قوا حضور دارند کار درستي نيست و غيرمنصفانه است.

وي تصريح کرد: امروز علاوه بر شخصيت هاي حقوقي، شخصيت هاي حقيقي فراواني کارکرد دولت را نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در همه حوزه ها رصد مي کنند و دولت هم همواره از اين امر استقبال کرده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار