کد خبر: ۱۴۷۰
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۷:۱۶

رضا تيموری

در حاليكه تصور بر اين بود كه با تصويب و ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله كه نقشه راه است برنامه محوري جايگزين شخص محوري شود اما برخي عوامل مانع تحقق اين امر گرديده و نگراني هايي را در جامعه نخبگان بوجود آورده است.

نگاهي به مواضع رسانه ها ،‌احزاب و عقلاي سياسي!! دليلي بر اين مدعاست . در حاليكه آنها كه مي بايست به جهت دهي صحيح و عقلايي افكار عمومي كمك كنند از مسير اصلي خود خارج شده و خواسته يا نا خواسته درگير ورود اين كانديدا و خروج آن كانديدا شده اند.

اما دغدغه نخبگان بيش از آنكه پاسخ به اين پرسش باشد كه چه كسي مي ايد و چه كسي مي رود معطوف بر ارائه برنامه از سوي كانديداهاي احتمالي رياست جمهوري است و خواستار ارائه برنامه جهت تحقق سند چشم انداز ، سياستهاي كلي اصل 44 و در ارائه برنامه در حوزه هاي اقتصاد ، فرهنگ ، سياست و ... هستند.


در اين بين برخي از جريانهاي سياسي نيز به اين امر دامن زده اند و مانع تغيير فاز از شخص محوري به برنامه محوري نيستند و سعي در نگه داشتن توده مردم در مرحله اول يعني شخص محوري هستند. آنها با ابزارهاي مختلف مانع از تمركز و تفكر روي درخواست برنامه از كانديداها مي شوند.

اين جريانات گويا فاقد برنامه اي روشن براي اداره كشور هستند لذا اعتقادي به برنامه و برنامه محوري ندارند و با هيجاني كردن فضا قصد دارند با موج سواري از اين نوع فضا سود ببرند.


اين در حاليست كه كمتر از 3 ماه به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است و تنها چيزي كه فكر نمي شود در خواست برنامه از كانديداهاي احتمالي رياست جمهوري برنامه است و اتفاقا آن چيزي است كه دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران روي آن تاكيد دارند و باعث خشنودي آنان مي شود.

البته برخي از كارشناسان يكي از مهمترين دلايل سوق پيدا نكردن به سوي برنامه محوري را تعدد كانديداها مي دانند كه در مقابل اين نظر طرفداران تعدد كانديداها و مشاركت بيشتر قرار مي گيرند و ...

حال سوال اساسي اين است كه آيا برنامه محوري در بين كانديداها و حاميان آنها جايي پيدا خواهد كرد اين سوالي است كه ذهن نخبگان و صاحبنظران را به خود مشغول كرده و اين پرسش در آينده نزديك پاسخ خود را خواهد گرفت و عملكرد كانديداها و حاميان آنها در تاريخ ثبت خواهد شد. اميدواريم كانديداها و حاميان آنها از اين امتحان رو سفيد بيرون بيايند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: