کد خبر: ۱۷۷۸
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۶

اين الگوها در چارچوب طرح مذكور، تعريف شده و اقدامات مرتبط با آن تعريف و تعيين مي‌شود.

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به جزئيات طرح اصلاح الگوي مصرف سوخت كشور گفت: پيش‌نويس اين طرح مراحل نهائي خود را در ستاد طي مي‌كند.

به گزارش فارس محمد رويانيان اظهار داشت: ستاد در حال تهيه طرحي براي اصلاح الگوي مصرف سوخت بوده كه پيش‌نويس آن در حال نهايي شدن است و پس از تدوين، توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور بررسي نهايي و پس از تصويب، ابلاغ خواهد شد.

وي افزود: اين طرح ناظر بر اصلاح الگوي مصرف سوخت و اقدامات مرتبط با آن در خصوص ميزان مصرف سوخت، نحوه مصرف و مديريت بر آن توسط مردم، دستگاه‌هاي دولتي و وزارتخانه‌هاي مربوطه است.

به گفته وي، يكي از اهداف مهم اين طرح، مديريت نحوه مصرف سوخت در كشور و تغيير الگوي مصرف كنوني مي‌باشد.

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور يادآور شد: بخش ديگر اين طرح، تغيير ميزان مصرف در حوزه حمل و نقل است كه ناظر بر استفاده از حمل و نقل عمومي و توسعه آن، ارتقاي مديريت و كيفي سازي مديريت حمل و نقل و تغيير در آن در راستاي استفاده از الگوهايي كه بتواند حمل و نقل عمومي را كاراتر و به بهره وري بيشتر برساند، مي‌باشد.

به گفته وي، اين الگوها در چارچوب طرح مذكور، تعريف شده و اقدامات مرتبط با آن تعريف و تعيين مي‌شود.

رويانيان افزود: محور سوم طرح ناظر بر اتلاف عمر مردم در ترافيك و تصادفات و خسارات ناشي از آن است. در اين سه بخش اقدام به برنامه‌ريزي خواهيم كرد كه بسياري از ارگانها نظير وزارت نفت، صنايع، صنعت خودروسازي، مديريت شهري و مديريت ناوگان حمل و نقل عمومي در جهت استفاده بهينه از سوخت دخيل خواهند بود.

وي يادآور شد: يكي ديگر از نكات مهم در اين زمينه فرهنگ سازي است كه براي آن نيز برنامه ريزي شده است. اينها كليات طرح بودند كه به صورت ريزتر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و راهكارهاي اجرايي ارائه مي‌شود.

به گفته وي، ابزارهاي مورد استفاده در اين طرح، بيشتر ابزارهاي غيرقيمتي است؛ البته ابزارهاي قيمتي نيز مدنظر است چرا كه ما به دنبال بهينه‌سازي وضعيت موجود و اصلاح الگوي مصرف هستيم. البته اقدامات غيرنفتي نيز هزينه داشته و بدون هزينه نيست.

رويانيان گفت: تهيه بليط الكترونيكي براي اتوبوسها و مترو و مجهزشدن تاكسيها و مسافربرها به GPS به منظور سنجش عملكرد و پيمايش آنها از جمله اين اقدامات غيرنفتي است كه البته هزينه چنداني ندارد اما دستاوردهاي بزرگي به همراه دارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: