کد خبر: ۱۹۷۴
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۷:۰۲

وي خسته شدن دانش آموزان و حضور بيشتر دانش آموزان در کانون خانواده را از جمله دلايل ارسال اين طرح به شوراي عالي آموزش و پرورش ذکر کرد.

مدير کل دفتر آموزش و نوآوري دوره پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: در صورت تصويب تعطيلي دبستان ها در روزهاي پنجشنبه، در تعداد کتاب ها و محتواي آموزشي اين دوره بازنگري مي شود.

به گزارش ایرنا "عليرضا رحيمي" گفت: طرح تعطيلي دبستان ها در روزهاي پنجشنبه هر هفته، در حال حاضر به شوراي عالي آموزش و پرورش ارسال شد تا در کميسيون هاي اين شورا بررسي شود.

خبر طرح تعطيلي احتمالي دبستان ها در روزهاي پنجشنبه هر هفته را "عباس رهي" معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد و گفته بود: اين طرح در حال طي مراحل تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش است.

مدير کل دفتر آموزش و نوآوري دوره پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش توضيح داد: پيشنهاد تعطيلي کلاس هاي دوره ابتدايي در روزهاي پنجشنبه به خاطر مسايل عاطفي، اجتماعي و رواني و همچنين مسايل مربوط به حجم کار معلمان دوره ابتدايي مطرح شد.

وي با بيان اينکه "معلمان دوره ابتدايي در هفته شش روز و معلمان دوره هاي راهنمايي و متوسطه در هفته چهار روز در مدرسه حضور مي يابند"، ‌افزود: معلمان دوره ابتدايي در هفته 28 ساعت و معلمان دوره هاي راهنمايي و متوسطه در هفته 24 ساعت تدريس مي کنند.

رحيمي با اشاره به معايب و محاسن طرح تعطيلي پنجشنبه ها در دوره ابتدايي گفت: هر طرح معايب و محاسني دارد و اکنون کارشناسان سرگرم بررسي اين طرح هستند.

مدير کل دفتر آموزش و نوآوري دوره پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه "هنوز اين طرح در کميسيون شوراي عالي آموزش و پرورش مطرح نشده است"،‌ افزود: در حال حاضر مشخص نيست که اين طرح چه زماني در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب مي شود، اما در صورت طرح و تصويب اين طرح در شوراي عالي آموزش و پرورش، جزييات بيشتري از نحوه اجراي اين طرح بيان خواهد شد.

وي خسته شدن دانش آموزان و حضور بيشتر دانش آموزان در کانون خانواده را از جمله دلايل ارسال اين طرح به شوراي عالي آموزش و پرورش ذکر کرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار