کد خبر: ۲۳۷۷
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۸

احمدي نژاد درباره موضوع مسکن کارگران به وزير کار و امور اجتماعي ماموريت داد تا اين موضوع را در شوراي مسکن مطرح و پيگيري کند و تاکيد کرد "مي توان 515هزار نفر کارگر فاقد مسکن را صاحب مسکن کرد و بقيه را نيز در نوبت قرار داد".

رييس جمهوري از خبرهاي خوش براي جامعه کارگري سخن گفت و تاکيد کرد: بايد با قانون کار نه به طور سياسي بلکه حقوقي برخورد شود.

به گزارش ايرنا، دکتر محمود احمدي نژاد روز دوشنبه طي سخناني در بيستمين همايش ملي معرفي کارگران و گروه هاي کار نمونه، گفت که حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي همتراز با کارمندان کشوري و لشکري و حداقل 400 هزار تومان مي شود.

رييس جمهوري همچنين از تصويب سقف معافيت مالياتي حقوق کارگران مانند کارمندان خبر داد و گفت که کارگران با حقوق تا سقف 416 هزار تومان در ماه، معاف هستند.

رييس جمهوري تاکيد کرد: آنچه به دست کارگر مي رسد بايد واقعي و قانوني باشد و به سوابق کارگر برود.

احمدي نژاد همچنين در پاسخ به درخواست کارگران گفت که "تمهيداتي انديشيده مي شود تا همه کارگران از سهام عدالت برخوردار باشند. هر چند که معتقدم عده زيادي تاکنون اين سهام را دريافت کرده اند".

احمدي نژاد درباره موضوع مسکن کارگران به وزير کار و امور اجتماعي ماموريت داد تا اين موضوع را در شوراي مسکن مطرح و پيگيري کند و تاکيد کرد "مي توان 515هزار نفر کارگر فاقد مسکن را صاحب مسکن کرد و بقيه را نيز در نوبت قرار داد".

وي گفت: دولت براي بيش از 515 هزار نفر کارگر فاقد مسکن، زمين دارد اما معتقد است که بايد زمين ها خارج از مسير بوروکراسي اداري به مجموعه هاي کارگري واگذار شود.

رييس جمهوري همچنين پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي مبني بر اهداي هديه رييس جمهوري به کارگران نمونه را که سال گذشته يک خودرو بود، پذيرفت.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود تاکيد کرد: قانون کار بايد نفس کار را اعتلا دهد؛ قانوني باشد که شان کارگر حفظ شود و انگيزه لازم را براي کارآفريني فراهم کند.

وي با بيان اينکه "افراط و تفريط در هر بخشي مضر است"، اضافه کرد: برخي تصميمات در گذشته به ظاهر تصور مي شد به نفع کارگر است اما طراحان با گذشت 15 سال فهميدند که اين تصميمات چقدر به ضرر جامعه کارگري بوده است.

احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه "قريب به اتفاق کارگران بايد دائمي باشند"، از اضافه شدن نسبت کارگران موقت به کل کارگران انتقاد کرد و اظهار داشت: امروز 28 درصد قراردادهاي دائمي نشان مي دهد که بر 28 درصد کاترگران آرامش نسبي حاکم شده و 72 درصد کارگران در التهاب هستند.

وي آرامش رواني را نخستين شرط لازم براي خلاقيت، ابتکار، دلسوزي و پيگيري بر شمرد و گفت: ناامني ذهني کارگر بر کار اثر مي گذارد و به خانواده سرايت مي کند.

رييس جمهوري کارگر را در نظام سرمايه داري ابزار کار و در انديشه اسلامي انسان مولد، مفيد و داراي جايگاه برجسته خواند و گفت: در اين انديشه کارگر يار کارفرماست و کارفرمايي ارزشمند است که در خدمت کارگران باشد.
احمدي نژاد تاکيد کرد: بايد قانون کار از فضاي سياسي بيرون رود و برخي بندهاي آن اصلاح شود تا با تامين آرامش و امنيت رواني، کار انجام شود، کارفرما مديريت خود را اعمال کند و اين دو به عنوان يک مجموعه و سيستم کشور را به پيش ببرند.

**همه جاي کشور آهنگ ساختن است
رئيس جمهوري ساختن ايران اسلامي و الهام بخشي به جامعه بشري را دو مأموريت مهم ملت ايران خواند و اظهار داشت: امروز همه جاي کشور آهنگ ساختن است.

دکتر احمدي نژاد در ادامه سخنانش در بيستمين همايش ملي معرفي کارگران گروه هاي کار نمونه خاطرنشان کرد: ملت ايران به واسطه ويژگي هاي منحصر به فرد، فرهنگ و اعتقادات زلال و استعدادها وتوانمندي هاي بي نظيرش داراي مأموريت هاي بزرگ و مهم است.

وي تأکيد کرد: بايد همه جاي ايران را در همه بخش ها و ابعاد بسازيم و به عنوان يک جامعه نمونه و الگو به دنيا معري کنيم.

رئيس جمهوري، الهام بخشي به جامعه بشري را مأموريت دوم ملت ايران دانست و گفت: اين مأموريت در شرايطي است که مکاتب خودساخته مادي به بن بست رسيده است.

احمدي نژاد با اشاره به اين که مارکسيسم بيش از 20 سال است که به تاريخ پيوسته و نظام سرمايه داري نيز به بن بست رسيده است، گفت: تنها راه نجات و برپايي زندگي متعادل و حيات طيبه و سعادتمند راه ملت ايران و پيگيري آرمان هاي بلند انقلاب اسلامي است.

وي نگاه فرهنگ ايراني و اسلامي به انسان، زندگي اجتماعي و کمال بشري را نجات بخش و رهايي بخش ارزيابي کرد و گفت: در نظام سرمايه داري سود و لذت حداکثري هدف انسانهاست.

احمدي نژاد افزود: اين چنين است که تزاحم، تبعيض، تجاوز، فريب، فقر و فاصله طبقاتي در جهان وجود دارد.
رئيس جمهوري اساس برنامه هاي اقتصادي نظام سرمايه داري را تحريک مصرف دانست و گفت: آنان از تحريک مصرف به عنوان عامل تحرک اقتصادي و پرکردن جيب هاي سرمايه داران استفاده مي کنند.

احمدي نژاد تلقي کردن مصرف به عنوان يک ارزش را در نظام سرمايه داري يک بن بست خواند و گفت: در اين نظام انساني که بيشتر مصرف کند از شأن بالاتري برخوردار است.

احمدي نژاد افزود: اين در حالي است که در دستورات فرهنگي ما مصرف به اندازه کفايت است، در شرايط نوسانات قناعت کنيم اما توليد حداکثر باشد.

وي گفت: در فرهنگ ما هر کس هر چقدر مي تواند بايد در خدمت رشد و توليد و پيشرفت جامعه حرکت کند و بخشي از دسترنج خود را در خدمت اعتلاي جامعه قرار دهد.
وي با بيان اين که همه همت ها نبايد براي مصرف شخصي باشد يادآور شد که دستورات اجتماعي اسلام ده ها برابر دستورات فردي است.

احمدي نژاد خاطرنشان کرد: در اين فرهنگ کسي ارزشمندتر است که فداکارتر، ايثارگرتر و بيش از ديگران در خدمت جامعه و تأمين نيازهاي جامعه باشد.

وي گفت: راه سعادت ابدي از مسير فداکاري ايثارگري و از خودگذشتگي عبور مي کند و ما بايد اين نگاه را به دنيا معرفي کنيم همچنان که امروز اين نگاه در جامعه ما شعله مي کشد.
رئيس جمهوري افزود: امروز سخن از معيارها و ويژگي هاي نظام سرمايه داري ديگر جذبه ندارد و کساني که با خودخواهي و زياده طلبي تئوري هايي را به نام اقتصاد و اجتماع و با فشار سياسي و تبليغاتي تئوريزه و تحميل کردند به پايان راه رسيده اند و حرفي براي گفتن ندارند.

رئيس جمهوري با تأکيد بر اين که ملت ايران حرف براي گفتن دارد اظهار داشت: در اين زمينه ارزشمندتر از قشر کارگر نداريم، آنان کساني هستند که در دشوارترين شرايط و دورافتاده ترين مناطق چرخ هاي اقتصاد کشور را به حرکت در مي آورند.

وي سرعت پيشرفت کشور را بالا ارزيابي کرد و گفت: البته نمي گويم نواقص و اشکالات نيست؛ هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زياد است.

رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: وقتي امروز را با ديروز و امسال را با سال گذشته مقايسه مي کنيم مي بينيم که همه جاي کشور آهنگ ساختن است.

احمدي نژاد جامعه کارگري را محور ساختن کشور معرفي کرد و آنان را وفادارترين، بهترين، صبورترين و سازنده ترين قشر کشور خواند.

وي گفت: کارگران در نوسانات اقتصادي اجازه ندادند چرخ اقتصادي و سازندگي دچار سکون شود.

وي با تقدير از جامعه کارگري راه آنان را راه عزت و افتخار خواند و گفت: ‌کارگران مانند بسياري نام نشان ندارند اما در فرهنگ ما نام و نشان ارزش و کرامت نمي دهد بلکه مفيد بودن براي جامعه کرامت به انسان مي دهد.

رئيس جمهوري با اشاره به اقدامات خوبي که طي سال هاي اخير در مسير ارتقاء جايگاه کار و کارگري و تأمين کارگران انجام شده است اظهار داشت: براي رفع موانع و مشکلات و تأمين امنيت و آرامش کارگرا در محيط کارگري کارهاي خوبي انجام شده اما هنوز کارهاي فراواني هست که بايد انجام شود.

وي تأکيد کرد که بايد در مرحله اول بر ارزش کار و کارگري کار کنيم تا جايگاه حقيقي کار و کارگر براي نسل کنوني و نسل هاي پي در پي شناخته و معرفي شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار