کد خبر: ۲۵۵۱
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۰:۱۲

متهمان پرونده با اتهام‌هاي پرداخت رشوه، دريافت رشوه، جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع به مجازات‌هاي حبس، شلاق، پرداخت جزاي نقدي، انفصال دائم از خدمات دولتي و تبعيد محكوم شدند.

مجتمع قضايي امور اقتصادي حكم قطعي سه نفر از متهمان يك پرونده اقتصادي را صادر كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، اين پرونده با ارسال گزارش از سوي وزارت اطلاعات در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسراي امور اقتصادي (ناحيه22) به شعبه‌1191دادگاه عمومي ارسال و در نهايت با حكم قطعي شعبه‌ 70 دادگاه تجديد نظر متهمان پرونده با اتهام‌هاي پرداخت رشوه، دريافت رشوه، جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع به مجازات‌هاي حبس، شلاق، پرداخت جزاي نقدي، انفصال دائم از خدمات دولتي و تبعيد محكوم شدند.

بر اساس اين گزارش شعبه ‌70 دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست سيد احمد ميري لواساني حكم صادره از سوي شعبه ‌1191 دادگاه عمومي تهران را به‌ شرح ذيل تأييد كرد:

1- آقاي جابر مقتدر فرزند محمد به اتهام‌هاي جعل اسناد دولتي، تحصيل مال از طريق نامشروع و پرداخت رشوه به تحمل سه سال حبس تعزيري، ‌74 ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شش ميليارد و 255ميليون ريال معادل دو برابر مبلغ تحصيل شده در حق صندوق دولت محكوم شد.

وي همچنين در تكميل مجازات و تتميم حكم تعزيري به مدت ‌6 سال از هرگونه معامله و عقد قرارداد مالي و خدماتي منع و به دوسال اقامت اجباري در شهرستان مراغه محكوم شد.

‌2- آقاي ناصر پاك پرور فرزند غلامحسين به اتهام دريافت رشوه به تحمل ‌7 سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق و پرداخت مبلغ 275 ميليون و 600هزار ريال جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه در حق صندوق دولت و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي، ضبط مال ناشي ‌از ارتشاء به نفع صندوق دولت و همچنين سه سال اقامت اجباري در شهرستان كليبر محكوم شد.

‌3- آقاي قدير مرندي فرزند رحمان به اتهام دريافت رشوه به مبلغ ريال 252 ميليون ريال به تحمل 7 سال حبس، تحمل ‌74 ضربه شلاق و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت 252ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: