کد خبر: ۳۰۶۴
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۴:۰۵

فردوسی مشهد ، تبریز ، صنعتی اصفهان ، تهران ، شیراز ، شهید بهشتی ، صنعتی امیرکبیر ، تـربیت مدرس ، علم و صنعت و صنعتی شریف را به عنوان 10 دانشگاه برتر کشور معرفی کرد .

دانشگاه های کشور به صورت علمی رتبه بندی شدند .

به گزارش واحد مرکزی خبر ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حـاشیة مـراسم تـودیع غفوری فرد رئیس سابق دانشگاه بین المللی امـام خمینی قزوین گفت : رتبه بنـدی دانشگاه های کشور در دو بخش داخلی و جهان اسلام صورت گرفته که در بخش داخلی 10 دانشگاه برتر کشور معـرفی شدند و در بخش جهان اسلام هم تا نیمة خرداد نتایج نهایی دانشگاه های برتر اعلام خواهد شد .

معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال گذشته دانشگاه های فردوسی مشهد ، تبریز ، صنعتی اصفهان ، تهران ، شیراز ، شهید بهشتی ، صنعتی امیرکبیر ، تـربیت مدرس ، علم و صنعت و صنعتی شریف را به عنوان 10 دانشگاه برتر کشور معرفی کرد .

زاهدی ملاک توسعة دانشگاه هـای کشور را آمـایش سـرزمین دانست و گفت : طـرح آمـایش سرزمین مبتنی بر عدالت آموزشی است که دراین طرح وزارت علوم درهرمقطع زمانی و مکانی برای کشور نیازسنجی می کند و در صـورت صلاحدید کشوری و منطقه ای رشته تحصیلی و یا دانشکدة مورد نیاز را در کشور راه اندازی خواهد کرد .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: