کد خبر: ۴۰۷۲۹
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۸

همچنين در محل‌هاي تردد و نصب اعلانات در دانشگاه‌ها، هرگاه احتمال ازدحام رود، بايد محل‌هاي جداگانه براي زنان و مردان در نظر گرفته شود.

فارس: در آئين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاه‌ها مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر جلوگيري از اختلاط دختر و پسر در محيط‌هاي آموزشي و دانشگاه‌هاي كشور تاكيد شده است.

فصل اول آئين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، مصوب يكصد و بيست و يكمين جلسه مورخ 6 مرداد سال 66 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در تاريخ 13مرداد همان سال و به شماره "1908/دش " ابلاغ شده، به تشريح "حفظ حدود اخلاق اسلامي در برخوردها و معاشرت‌ها " اختصاص دارد.

بر اساس بند اول اين آئين‌نامه، دانشجويان زن و مرد لازم است در كلاس‌هاي درس در دو رديف جداگانه بنشينند. در تبصره مربوط به همين بند نيز تاكيد شده است كه هرگاه در دانشگاهي جدا كردن كلاس‌هاي مخصوص زنان و مردان ميسر باشد و مشكلي از لحاظ بودجه و كيفيت تحصيل به وجود نياورد، كلاس‌ها بايد جدا باشد.

در بند دوم اين آئين‌نامه نيز آمده است كه در بيمارستان‌هاي آموزشي بايد كوشش شود كه به تدريج بخش‌هاي بيماران زن و مرد از يكديگر جدا باشد و همچنين هر جا ميسر است در اتاق‌هاي عمل از اختلاط زن و مرد خودداري شود وحتي‌المقدور از كادر پرستاري زن براي زنان و مردان استفاده شود و مسائل شرعي رعايت شود.

در آئين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش همچنين تاكيد شده است كه در آزمايشگاه‌ها و بخش‌هاي تزريقات هرگاه براي تزريق و پانسمان، هم متخصص مرد بود و هم متخصص زن، از متخصص مرد براي بيماران مرد و از متخصص زن براي بيماران زن استفاده شود.

همچنين در محل‌هاي تردد و نصب اعلانات در دانشگاه‌ها، هرگاه احتمال ازدحام رود، بايد محل‌هاي جداگانه براي زنان و مردان در نظر گرفته شود.

بر اساس اين آئين‌نامه لازم است كه دانشجويان زن و مرد از آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها و سالن‌هاي تشريح و اتاق كامپيوتر و غيره حتي‌المقدور در نوبت‌هاي خاص و به طور جداگانه استفاده كنند. سالن‌هاي طراحي و مدل (آتليه‌ها) و خود مدل‌ها بايد منطبق با شئون اسلامي باشد و محيط كار حتي‌المقدور براي زنان و مردان جدا باشد. دانشجويان زن و مرد لازم است در گروه‌هاي مجزا به كارهاي گروهي دانشجويي از قبيل انجام پروژه‌ها و طراحي و كارهاي عملي و مانند آن بپردازند، مگر اينكه مجزا كردن زن و مرد منجر به مختلف شدن كار يا تعطيلي آن شود.

هشتمين بند آئين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش تاكيد دارد كه دانشگاه‌ها بايد تدابيري اتخاذ كنند تا در محيط‌هاي اداري با توجه به امكانات موجود از اختلاط غيرضروري زن و مرد تا جايي كه منجر به اختلال و تعطيل كارها نشود، جلوگيري به عمل آورند.

بر اساس اين آئين‌نامه مسئولان مرد بايد از منشيان مرد استفاده كنند و در آن قسمت از دانشگاه‌ها كه عموم مراجعه‌كنندگان مرد هستند از (قبيل خوابگاه‌ها) لازم است از كارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت كه مراجعه‌كنندگان زن هستند از كارمندان زن.

همچنين اماكن عمومي مانند قرائت‌خانه كتابخانه و خوابگاه‌ها و اتاق‌هاي غذاخوري بايد براي زنان و مردان جدا باشد يا براي هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود. براي اماكن ورزشي نيز نوبت استفاده مردان بايد جدا از نوبت زنان باشد.

بند 12اين آئين‌نامه به روابط بين استاد و دانشجو اختصاص دارد كه بر اساس آن، روابط ميان استادان و دانشجويان و كارمندان بايد مطابق با مقررات دانشگاهي و ضوابط اخلاق اسلامي باشد و هرگاه كسي خلاف آن را مشاهده كرد بنابر اصل نهي از منكر به متخلفان تذكر دهد و اگر تذكر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسئول دانشگاه اطلاع دهد.

آئين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش همچنين تاكيد دارد كه زنان در محيط كار و تحصيل بايد از پوشش اسلامي استفاده كنند و از پوشيدن لباس‌هاي تنگ و زننده و آرايش و تبرج پرهيز كنند و مردان نيز نبايد از لباس‌هاي زننده استفاده كنند.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بند 14، مسئوليت اجراي اين آئين‌نامه را به روساي دانشگاه‌ها و مدارس عالي سپرده است كه مي‌توانند با كمك كميته‌هاي انضباطي يا هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به تخلفات رسيدگي كنند.

بر اساس اين گزارش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 520 مورخ 25 آذر 82 ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجويي الحاقي به آئين‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي (ابلاغيه شماره 1908/دش مورخ 13مرداد 66)را تصويب كرد كه بر اساس آن، سفرهاي دانشجويي بايد با تصويب و صدور مجوز توسط شوراي فرهنگي دانشگاه انجام شود.

بر اساس اين آئين‌نامه مقصود از سفر دانشجويي، كليه مسافرت‌هاي فرهنگي و بازديدهاي علمي دسته جمعي گروهي از دانشجويان يك دانشگاه است كه به منظور زيارت و تفريح با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه برگزار مي‌شود. واحدهاي برگزار كننده اردوي دانشجويي غيردولتي خارج از دانشگاه، مي‌بايست نسبت به اخذ مجوز از شوراي فرهنگي دانشگاه اقدام كنند. ضمناً سفرهاي درسي و پژوهشي كه با حضور استاد و مجوز گروه آموزشي دانشكده برگزار مي‌شود از شمول اين مصوبه مستثني است.

در ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجويي آئين‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي تاكيد شده است كه برگزاري اردوهاي مختلط (دختر و پسر) صرفاً با تاييد مكتوب مرجع صادركننده مجوز، قابل اجرا است. همچنين در سفرهاي دانشجويي، محل برگزاري اردو و مسير آن در اطلاق مقررات، به منزله محدوده دانشگاه محسوب و در اين مدت رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و ساير مقررات مربوط الزامي است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: