کد خبر: ۴۶۷۹۱۶
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۵

بعد از اتفاق دوهفته قبل و توقیف ماشینی که در اختیار مدیرعامل قرمزها بود، دومین خودروی سازمانی باشگاه پرسپولیس هم توقیف شد.

به گزارش شفاف ؛ طلبکاران سمند باشگاه پرسپولیس را هم بردند. به دلیل شکایت یکی از آژانس های مسافرتی امروز یکی دیگر از ماشین های باشگاه پرسپولیس تهران نماینده ایران در جمع هشت تیم برتر آسیا توقیف شد! اخیرا طلبکاران با دریافت حکم قضایی، ماشین گرشاسبی مدیرعامل باشگاه را نیز برده بودند. امروز هم نوبت توقیف یک دستگاه سمند متعلق به این باشگاه بود. همین روزهاست که به باشگاه پرسپولیس بریزند و اسباب و اثاثیه این باشگاه را ببرند. 

توقیف اموال اداری باشگاه پرسپولیس در دوره مدیریت رحیمی و رویانیان هم رخ داده بودند و کشتی گیران طلبکار که از محاکم قضایی حکم گرفته بودند، میز و صندلی های اتاق مدیرعامل و هیات مدیره را بهمراه کامپیوترهای موجود در باشگاه توقیف کرده و بردند.

طلبکاران،دومین‌ماشین‌باشگاه‌پرسپولیس‌راهم‌توقیف‌کردند!