کد خبر: ۴۶۹۱۸۷
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۵
«اندیشکده بروکینگز» مطرح کرد:

اندیشکده بروکینگز در گزارشی با توجه به لزوم تجدیدنظر در نقطه نظرات و تحلیلها پیرامون منازعه سوریه، «یک چرخش ده درجه ای» و واقعگرایانه را در سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه پیشنهاد می دهد.

به گزارش شفاف، اندیشکده «بروکینگز» (Brookings) در گزارشی به قلم پنج تن از پژوهشگران خود با اشاره به احتمال گسترش یک فاجعه انسانی دیگر در سوریه، پیامدهای آن را برای ثبات منطقه ای و ظهور یا پیدایش مجدد و احتمالی گروههای مختلف افراط گرا بسیار سخت و جدی خواند. از این رو، این پژوهشگران با تأکید بر لزوم تجدیدنظر و به روز رسانی نقطه نظرات و ارزیابی های کارشناسانه، «چرخشی ده درجه ای» و واقع گرایانه را در سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه در این بزنگاه تاریخی پیشنهاد می کنند.

در این گزارش آمده است: «راهبرد کنونی آمریکا در قبال سوریه به طرز وسیعی، و البته نه بطور کامل، به شکست داعش در میدان نبرد انجامیده است. اما برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش یا یک گروه افراط گرای وابسته، محدود کردن نفوذ ایران در سوریه و رفع فشارهای ناشی از بحرانهای انسانی و مهاجرتی در منطقه که متحدان آمریکا همچون ترکیه و اردن را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ایالات متحده باید آنچه را که ما چرخشیده درجه ای در راهبرد آمریکا در قبال سوریه می نامیم، مهندسی نماید. عناصر اصلی این چرخش ده درجه ای عبارتند از:

 * به رسمیت شناختن آنچه که بطور فزاینده ای بدیهی است: اینکه از طریق فرآیند کنونی صلح ژنو، رئیس جمهور بشار اسد از قدرت خلع و یا جایگزین نمی شود. در عوض، ایالات متحده باید برای ترغیب دوستان و متحدان خود به متقاعدسازی بشار اسد جهت کناره گیری به نفع یک جانشین تلاش کند. سایر گروههای [معارض] سوریه و جامعه بین المللی نیز باید در مورد تشکیل عناصر اضافی در دولت جدید سوریه، اظهار عقیده کنند.

* تهدید و یا در صورت لزوم، اجرای حملات هوایی متقابل و محدود علیه تجهیزات هوایی سوریه به تلافیِ هرگونه بمباران آتی دولت [بشار اسد] به ویژه در اطراف ادلب. چنانچه نائبان منطقه ای ایران به آمریکا یا متحدان آن حمله کنند، واشنگتن باید راهبرد مشابهی نسبت به ایران اتخاذ کند.

* ارائه فوری کمکهای انسانی و نوسازی به بخشهایی از سوریه که تحت کنترل دولت سوریه نیستند، و حفظ نیروهای آمریکا در مناطق و در اندازه کنونی برای نظارت بر فرآیند [صلح] و کمک به آموزش نیروهای امنیتی محلی. این کمکها باید بیش از آنکه منطقه ای باشند، محلی بوده و تا حدودی از شکل گیری یک منطقه واحد و قدرتمند کُرد که عامل تشدید ترسهای ترکیه از تجزیه طلبی است، جلوگیری کنند.

* همکاری با ترکیه برای تضعیف عناصر افراط گرا در داخل و پیرامون ادلب از جمله با عملیات نظامی محدود در صورت لزوم و تداوم عملیات نظامی آمریکا علیه کانونهای باقیمانده عناصر داعش در شرق سوریه تا شکست کامل آنان در میدان نبرد».