کد خبر: ۴۷۰۴۷۱
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، دپارتمان فناوری اطلاعات شرکت های بیمه ای را ارزیابی می کند.


به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، فرآیند این ارزیابی دارای مراحل مختلفی است که مرحله دوم آن با موضوع بررسی مشترک فرم‌های خوداظهاری از روز شنبه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۷ در حال انجام است و تا اواسط مهرماه سال جاری ادامه دارد.
ارزیابی صورت گرفته با هدف سنجش وضعیت فناوری اطلاعات صنعت بیمه و شناخت نقاط قوت و قابل بهبود شرکت‌های بیمه برای سیاست گذاری مناسب و ارتقا سطح فناوری اطلاعات صنعت بیمه انجام می شود. بدیهی است که این امر موجب رقابت، ایجاد وحدت رویه و همراستایی در برنامه های فناوری اطلاعات بیمه مرکزی و شرکت ها، استاندارد سازی فعالیت های الکترونیکی و بهبود خدمت رسانی به بیمه گزاران می شود.
در این ارزیابی، رتبه بندی شرکتها بر مبنای شاخص های «تعامل با سنهاب، استانداردها و روش های توسعه نرم افزار، پشتیبانی و نگهداری از نرم افزارها و سخت افزارها، امنیت شبکه و اطلاعات، خدمات الکترونیکی، زیرساخت مرکز داده (لایه های فیزیکی و شبکه)، طرح تداوم کسب و کار، منابع انسانی حوزه فناوری اطلاعات، هوش تجاری، نقشه راه اصلی توسعه فناوری اطلاعات، شناسایی تقلب و تخلف» صورت می گیرد که هریک از این شاخص ها دارای وزن متفاوت بوده و مهمترین و بیشترین درصد وزنی، مربوط به شاخص «تعامل با سنهاب» است.
مقرر است ارزیابی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت های بیمه به صورت دوره ای و از طریق سامانه ارزیابی بیمه مرکزی انجام شود.