کد خبر: ۴۷۷۵۶۳
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۷

با حضور مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه خط ریلی شرکت فولاد سنگان با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر 300 میلیارد ریــال به شبــــــکۀ سراسری راه‌آهن کشور متصل شد.

به گزارش شفاف، مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن بازدید از مجموعۀ کارخانههای فولاد سنگان و در جریان اتصال خطوط ریلی فولاد سنگان به شبکۀ سراسری ریل کشور، از متصل شدن فولاد سنگان به خطوط ریلی کشور بهعنوان یکی از ضروریترین نیازهای منطقۀ سنگان یاد و تصریح کرد: بدون شک این امر میتواند در افزایش تولید، کاهش هزینهها و بهطورکلی در توسعۀ پایدار و رشد و شکوفایی منطقه تأثیر بهسزایی داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم دوخطه شدن خطوط ریلی سنگان و ضمن قدردانی از عملکرد مدیریت و کارکنان این شرکت، در خصوص طرح و برنامههای فولاد مبارکه در توسعۀ سنگان خاطرنشان کرد: با عنایت به دانش فنی نهادینهشده در شرکت و با هماندیشی معاونان و مدیران گروه و همچنین با اتکا به تعهد پیمانکاران و کارکنان شرکت تلاش خواهیم کرد تا هرچه زودتر کارخانه 5 میلیون تنی کنسانتره فولاد سنگان به بهرهبرداری برسد.
در این آئین سید محسن میرمحمدی مدیرعامل فولاد سنگان نیز گفت: با اتصال این کارخانه به خطوط ریلی کشور گام بلندی در راستای دستیابی به اهداف شرکت برداشته شد.
وی افزود:در ادامۀ مسیر موفقیتآمیز فولاد سنگان با حمایتهای فولاد مبارکه و برنامهریزی دقیق و مدون، بهگونهای حرکت خواهیم کرد تا انشاءالله به مهمترین هدف پیش رو یعنی راهاندازی هرچه زودتر کارخانه 5 میلیون تنی کنسانترهسازی دست یابیم.
میرمحمدی در ادامه از پیشرفت بیش از 82 درصدی پروژۀ کنسانترهسازی فولاد سنگان خبر داد و خاطرنشان کرد: بدون شک با حمایتهای مدیریت ارشد فولاد مبارکه سایر بخشهای پروژه نیز در موعد مقرر تکمیل و وارد فاز راهاندازی خواهد شد.
 مدیرعامل فولاد سنگان مجموع هزینه در بخش گندلهسازی را بالغبر 103 میلیون یورو و 570 میلیارد تومان، و میزان سرمایهگذاری در کارخانه کنسانتره سازی را 142 میلیون یورو و حدود 550 میلیارد تومان اعلام کرد.
شمسینیا معاون بهرهبرداری فولاد سنگان نیز گفت: کارخانه 5 میلیون تنی فولاد سنگان از زمان بهرهبرداری در تاریخ 10 مرداد 1396 تاکنون بیش از 3میلیون و 150 هزار تن گندله تولید کرده است.
وی با بیان اینکه روند تولید در فولاد سنگان از شرایط مطلوبی برخوردار است گفت: رکورد تولید بیش از 15 هزار و 700 تن گندله در 18 آذرماه و تولید 375هزار تن گندله در ماه مذکور حاکی از تلاش فرایندۀ کارکنان این شرکت برای دستیابی به اهداف سالانه است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: