کد خبر: ۴۷۸۸۵۷
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۹

شرکت فولاد مبارکه در سومین جشنوارۀ ملی نوآوری محصول برتر ایرانی با کسب دو لوح زرین در بخش سیستــــم کنتـــــرل فراینـــد دیسک‌های گندله‌سازی و نوآوری محصول گالوانیزه افتخار آفرید

به گزارش شفاف، در این جشنواره که با هدف معرفی شرکتهای نوآور در روز 27 دیماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، مدیر برنامهریزی و تحقیقات بازاریابی شرکت فولاد مبارکه پس از کسب لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی «کلاف گالوانیزه» گفت: استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگیهای اتمسفری ویژگی محصول جدید فولاد مبارکه است.
غلامرضا طاهری گقت: با تولید این محصول در داخل کشور، از خروج بیش از 80 میلیون دلار ارز از کشور در طول سال جلوگیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: محصول جدید شرکت فولاد مبارکه جزو محصولات پوششدار گالوانیزه با مشخصۀ S350GD است که دو ویژگی استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگیهای اتمسفری ازجمله خصوصیات متمایزکنندۀ این محصول است.
وی با اشاره به اینکه این محصول در گذشته از خارج از کشور وارد میشده است ادامه داد: در فرایند طراحی فولاد، غالبا محصولات تجاری مدنظر قرار میگیرد. درخصوص این کالا تلاش فولاد مبارکه بر آن بود که این دو ویژگی در تولید این محصول لحاظ شود تا اینکه خوشبختانه توانستیم این محصول را به بازار عرضه کنیم.
مدیر برنامهریزی و تحقیقات بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اذعان کرد: نکتۀ کلیدی تولید این محصول این بود که در فرایند تولید آن از کل زنجیرۀ بازار استفاده شود؛ بهگونهای که بخشهایی از این محصول همچون کلاف خام در فولاد مبارکه تأمین شد و در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری که در حوزۀ تخصصی صنعت خودرو فعالیت میکند، ادامۀ این سیکل فناورانه پیگیری و عملیاتی شد و در نهایت این محصول به صنایع خودروسازی کشور معرفی گردید.
وی با اشاره به اینکه این محصول در صنایع  خودروسازی و در سازههای مرتبط با ماشینهای سنگین اتوبوس و کامیون استفاده میشود خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای صورتگرفته، سالانه 150 هزار تن از این محصول وارد کشور میشد که هماکنون امکان تولید همین میزان در کشور به وجود آمده است؛ این در حالی است که رویکرد فولاد مبارکه تولید این محصول برای مصرف داخل کشور است.
طاهری از جلوگیری از خروج 80 میلیون دلار ارز از کشور ناشی از تولید و بومیسازی فولاد گالوانیزه پوششدار و تولید محصولات خاص فولادی پوششدار بهصورت رنگی در آیندۀ نزدیک در فولاد مبارکه خبر داد و تصریح کرد: به لحاظ کیفی فولاد پوششدار گالوانیزه قابلرقابت با انواع مشابه وارداتی است؛ بهگونهای که بهخوبی میتوان آن را به بازارهای جهانی نیز صادر کرد.

ارادۀ فولاد مبارکه ساخت کارخانههای جدید فولاد با دانش فنی داخلی است

مدیر تحقیق و توسعۀ شرکت فولاد مبارکه نیز در این جشنواره پس از کسب لوح زرین سیستم کنترل فرایند دیسکهای گندلهسازی گفت: اراده و چشمانداز فولاد مبارکه توسعۀ تکنولوژی صنعت فولاد و ساخت کارخانههای جدید فولادسازی با بهرهگیری از دانش فنی داخلی است.
شهرام عباسی با اشاره به اینکه بخش تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه از ابتدای تأسیس تاکنون بر روی تحقیق و نوآوری کار کرده و در داخل و خارج از سازمان، ساختارهای حمایتی برای انجام پروژههای تحقیقاتی ایجاد نموده است گفت: در چند سال گذشته، بازنگریهایی در بخش تحقیق و توسعه صورت گرفته و طی آن سعی شده است اکوسیستم نوآوری فولاد مبارکه ایجاد شود. در این راستا ساختارهایی مثل پژوهشکدۀ فولاد با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان ایجاد گردید. همچنین نسبتبه انعقاد تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام شد که هدف آن کمک حاکمیت به ایجاد اکوسیستم نوآوری فولاد مبارکه بود و در هر دو مورد توفیقات خوبی به دست آمده است.
وی موفقیت فولاد مبارکه در ارزیابیها و دریافت جوایز مختلف را ازجمله دستاوردهای این شرکت برشمرد و گفت: دریافت جایزۀ مدیریت فناوری و نوآوری و جایزۀ محصول برتر نوآورانۀ ایرانی ازجمله این موفقیتها بوده و تقدیر از دو محصول برتر فولاد مبارکه بهعنوان محصولات نوآورانه برتر کشوری در جشنوارۀ ملی نوآوری محصول برتر ایرانی از دیگر افتخارات این شرکت است.
مدیر تحقیق و توسعۀ شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه علاوهبر اینکه در مسیر نوآوری و توسعۀ محصولات خود حرکت میکند، با چشمانداز جدیدی که برای خود تعریف کرده، گامهای بلندی برمیدارد تا بتواند تکنولوژی صنعت فولاد را توسعه دهد و دانش فنی ساخت کارخانههای جدید فولادسازی را در اختیار گیرد.
عباسی ضمن توصیف خصوصیات این محصول گفت: این محصول یک تولید بینظیر نوآورانه است که علاوهبر افزایش تولید در واحد گندلهسازی، هزینههای ناشی از تولید محصول نامرتبط را کاهش میدهد و باعث افزایش بهرهوری نیروی انسانی میشود

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار