کد خبر: ۴۸۶۷۳۵
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۵

یک وکیل مجرب خوب باید به تمام قضات فاضل و پای بند به اصول اخلاقی و ارزش های برتر اجتماعی همیشه این سؤال و این دغدغۀ فکری را داشته اند: «گر چه آراء من همیشه منطبق و مستند به قانون و قواعد حقوقی بوده است ولی من تا چه اندازه توانسته ام در آراء و احکام صادره خود را به عدالت نزدیک و نزدیکتر نمایم؟»

برای انجام کار حقوقی، کیفری یا خانواده حتما باید یک وکیل مجرب و عبارت دیگر بهترین وکیل تهران اینکار را برای شما انجام دهد.

کار سختی است که آدم بتواند پرونده حقوقی یا کیفری را به شخصی بدهد که مطمئن نیست که توانایی این کار را دارد یا خیر.

یک وکیل مجرب خوب باید به تمام قضات فاضل و پای بند به اصول اخلاقی و ارزش های برتر اجتماعی همیشه این سؤال و این دغدغۀ فکری را داشته اند: «گر چه آراء من همیشه منطبق و مستند به قانون و قواعد حقوقی بوده است ولی من تا چه اندازه توانسته ام در آراء و احکام صادره خود را به عدالت نزدیک و نزدیکتر نمایم؟»

بسیار دیده می شود که ما آراء و احکام خود را دقیقاً و صحیحاً بر مبنای حقوقی صادر کرده ایم ولی در صدور آن رأی عدالت اجرا نشده است.

پدیده سومی که جدا از حقوق و عدالت، مد نظر جامعه است، احقاق حق می باشد. حقی که اعم از مالی یا غیرمالی، جامعه به عنوان یک امتیاز برای ما ایجاد کرده است و به رسمیت شناخته و سایر افراد ملزم به قبول و رعایت آن می باشند؛ مانند حق مالکیت.

انتخاب بهترین وکیل تهران

ویژگی های یک وکیل خوب :

یک وکیل خوب و حرفه ای باید عملکرد او با افراد هم سطح وی مورد مقایسه واقع شود در حالی که در مسئولیت غیر حرفه ای قاعده این است که در تشخیص خطا شرایط و اوضاع و احوال خارجی حاکم بر مرتکب به هیچ وجه مورد توجه نبوده و رفتار یک فرد متوسط معیار قرار می گیرد به همین دلیل است که صغر و جنون مرتکب در مسئولیت مدنی او نقش نداشته و یک فرد صغیر یا مجنون مانند سایر افراد در مقابل زیان های ناشی از اعمال خود مسئولیت مدنی دارد… گروهی از حقوقدانان با تقسیم خطاهای شغلی به معنای عدم رعایت اصول فنی و اعمال مهارت های لازم در جریان انجام یک وظیفه شغلی به خطای سنگین و سبک شخص حرفه ای را تنها در صورت ارتکاب خطای سنگین مسئول خسارت ناشی از عمل او می دانند ولی چنانچه در حین انجام وظایف شغلی مرتکب اشتباه محض شود او را مسئول نمی‌شناسند، توجیهی که حقوقدانان طرفدار این نظریه برای صحت آن ارائه می دهند این است که ترس از مسئولیت شغلی و حرفه ای باب اجتهاد را که لازمه بسط و پیشرفت علوم و تکنولوژی است مسدود مینماید و تاریخ نشان می‌دهد که بسیاری از اکتشافات مولود جرأت و جسارتی بوده است که متخصصین در تجربه روش های جدید از خود نشان داده‌اند این استدلال با همه آراستگی ظاهری آن در وجدان عمومی نتوانسته است جایی برای خود باز کند؛

زیرا گذشته از اینکه در علوم تجربی و پزشکی نوآوری های لازم باید در فضای آزمایشگاهی صورت پذیرد و یا در مورد اشخاصی که شخصاً داوطلب می شوند تا موضوع این قبیل آزمایش ها قرار گیرند، انجام پذیرد اساساً تبدیل جامعه به یک آزمایشگاه بزرگ و استفاده از انسان ها به عنوان موجودات آزمایشگاهی مغایر با حیثیت و شخصیت انسانی است و دو طرف این معادله که به بهای احساس امنیت شغلی صاحبان مشاغل حرفه ای زیان های وارده به اشخاص که در بسیاری موارد حتی با پرداخت خسارت مادی هم قابل جبران نمی باشد.

جبران نشده باقی بماند هیچ‌گونه هماهنگی با هم ندارند، وانگهی به تجربه ثابت شده است که احساس عدم مسئولیت حرفه ای در انجام وظیفه خود عامل بی دقتی و بی مبالاتی است؛ از باب مثال از آنجایی که در مورد مسئولیت های حرفه ای پزشکان در قانون تعزیرات مقرراتی پیش بینی گردیده است در عمل شاهد مراقبت های بیشتری از ناحیه آنان در انجام وظایف درمانی هستیم و حساسیت به عمل آمده در این زمینه به حدی است که به تأسی از پاره‌ای کشورهای اروپایی عمل آمده در این زمینه به حدی است که به تأسی از پاره‌ای کشورهای اروپایی پزشکان خود را در مقابل مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی بیمه می‌نمایند؛ لیکن به دلیل غیر حساس بودن جامعه در مقابل خطاهای حرفه ای وکیل خوب و اینکه موارد مسئولیت افراد این صنف در مقابل موکلین آنها به درستی تبیین نگردیده است انتظاری که به حق از صاحبان این حرفه در اعمال مراقبت های لازم در حین انجام وظیفه وجود دارد کمتر تأمین می‌گردد. بدیهی است چنانچه موارد مسئولیت وکیل خوب در مقابل موکلین او به درستی تعیین شود و میزان آگاهی افراد جامعه در این زمینه افزایش یابد.

اگر برای کار خود دنبال بهترین وکیل هستید می توانید به گروه وکلای تهران best-lawyer.ir مراجعه کنید تا شما را در خدمات رسانی یاری کنند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: