کد خبر: ۴۸۸۶۵۱
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹

نمونه سوالات آیین نامه اصلی به چند دسته طبقه بندی میشوند. یکی از این دسته ها مربوط به بخش هوشیاری فرد در هنگام رانندگی میباشد. چند نکته ی مهم در این باره وجود دارد که حتما در آزمون ها به آن ها اشاره میشود. در ادامه مهمترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب خواهید دید.

نمونه سوالات آیین نامه اصلی به چند دسته طبقه بندی میشوند. یکی از این دسته ها مربوط به بخش هوشیاری فرد در هنگام رانندگی میباشد. چند نکته ی مهم در این باره وجود دارد که حتما در آزمون ها به آن ها اشاره میشود. در ادامه مهمترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب خواهید دید.

  1. استفاده از تلفن همراه به  هنگام رانندگی و عواقب آن
  2. استعمال دخانیات و تاثیر آن بر رانندگی فرد
  3. آمادگی کامل فرد در هنگام رانندگی که شامل چند مورد میباشد و در نمونه سوال های زیر به آن اشاره خواهیم کرد
  4. حالت روحی و وضعیت راننده که شامل عواملی مانند خستگی و خواب آلودگی میباشند . و چند مورد دیگر ...در اینجا چندین نمونه سوال مربوط به بخش هوشیاری برای شما به همراه جواب نوشته شده است که عبارتند از :

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب بخش هوشیاری

سوال1 :حالت و وضعیت شما در رانندگی به چه عواملی بستگی دارد ؟

1 :پایبندی به مقررات

2 :دانش رانندگی و مهارت

3 :رفتارهای مثبت ترافیکی

4 :تفکر ، موقعیت ، دانش قبلی ، ادب ، نزاکت

جواب : گزینه ی 4

سوال2 :آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است ؟

 1:مهارت در رانندگی

2 :مشاهده ، پیشبینی ،تمرکز ، آگاهی ، عدم حواس پرتی

3 :خطای دیگران را پیش بینی کردن

4 :آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران

جواب :گزینه ی 2

سوال 3 :وقتی در حین رانندگی حواس شما متوجه چیز های دیگری باشد ، با این کار :

1:قادر به تصمیم گیری نخواهید بود

2:عکس العملی از خودتان نشان نخواهید داد

3 :تصمیم سریع و عکس العمل به موقع از شما گرفته خواهد شد

4 :ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید

جواب :گزینه ی 3

سوال 4 :بی توجهی به علایم و مقررات رانندگی نشانه ی :

1:عدم آمادگی لازم است

2 :عدم توانایی و صلاحیت رانندگی است

3 :عدم سواد کافی است

4 :شتاب و عجله ی بیهوده است

جواب : گزینه ی 2

سوال 5 : صحیح ترین روش ترمز کردن چیست ؟

1 :ابتدا به آرامی ترمز کرده ، سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید

2 :به شدت ترمز کنید و پدال کلاچ را همزمان فشار دهید

3 :ابتدا سریعا ترمز کرده و دنده را به صورت خلاص در اورید و ترمز دستی را در مرحله ی قبل از توقف کامل بکشید

4 :اندکی ترمز کرده، پدال را فشار دهید ،ترمز دستی را درست قبل از توقف بکشید

جواب : گزینه ی 1

سوال 6 :تنها موقعی میتوانید از تلفن همراه در رانندگی استفاده کنید که :

1:فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید

2 :نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد

3 :وسیله ی نقلیه ی شما دارای دنده ی اتوماتیک باشد

4 :در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید

جواب : گزینه ی 4

سوال 7 :در هنگام شب رانندگی میکنید و نور بالای چراغ اتومبیل هایی که از روبه رو می آیند چشمهای شما را خیره میکند ، چکار باید انجام دهید ؟

1 :بطور مستقیم به نور چراغ روبه رو نگاه نکنید و به سمت راست راه نگاه کنید و از گوشه ی چشم به اتومبیل روبه رو توجه کنید .

2 :نور بالای اتومبیل را روشن کنید و به وسیله ی نقلیه ی مقابل توجه نکنید .

3 :به طور مستقیم به نور چراغ روبه رو نگاه کنید و از نگاه کردن به سمت راست خودداری کنید .

4 :هیچکدام

جواب :گزینه ی 1

سوال 8 :اگر به هنگام رانندگی متوجه ی بوی بنزین شدید چه اقدامی میکنید ؟

1:هر لحظه باید انتظار داشت که بوی بنزین از بین برود

2 :با سرعت کم برانید

3 :نگران نباشید زیرا بو ناشی از سوختن بنزین است

4 :توقف کرده و مسئله را بررسی می کنید .

جواب : گزینه ی 4

سوال 9 :در کدام وضعیت زیر وزش شدید باد میتواند در مسیر شما تاثیر بگذارد ؟

1:در شهر ها

2 :در تونلها

3 :بعد از سبقت گرفتن از یک وسیله ی نقلیه بزرگ در مسیر های باز بدون درخت و موانع طبیعی ، در بخشی از شهر که دارای ساختمان نبوده و در معرض باد قرار دارند .

4 :زمانی که از مقابل اتومبیل های در حال توقف عبور میکنید .

جواب : گزینه ی 3

سوال 10 :یک چراغ قرمز راهنمایی به معنی :

1 :شما باید بایستید ، مگر بخواهید گردش به چپ کنید

2 :شما باید در پشت خط ایست توقف کرده و منتظر باشد

3 :چنانچه میتوانید بی خطر ترمز کنید بایستید

4 : با احتیاط عبور کنید

جواب :گزینه ی 2

سوال 11 : چراغ سبز را در جلوی خود میبینید ، چراغ بعدی که روشن میشود چیست ؟

1 :قرمز و زرد با هم

2 :زرد

3 :سبز و زرد با هم

4 :قرمز

جواب : گزینه ی 2

سوال 12 :قصد دارید تا منزل رانندگی کنید ، عینک خود را که جهت رانندگی لازم دارید ، پیدا نمیکنید .چه کار باید انجام دهید ؟

1 : از مسیر های خلوت به آرامی برانید

2 :به هنگام شب رانندگی کنید تا اینکه نور معابر به شما کمک کند

3 : از عینک یکی از دوستان استفاده کرده و تا منزل رانندگی کنید

4 : باید به طریقی به منزل بروید که به رانندگی نیاز نباشد

جواب : گزینه ی 4

 

سوال 13 : چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم ؟

1: قادر باشیم علائم را ببینیم

2 : خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم

3 :در انتخاب مسیر دچار اشتباه نشویم

4 : از مناظر طبیعی استفاده کنیم

جواب : گزینه ی 2

سوال 14 : در یک تقاطع در حال رانندگی هستید با چراغ های قرمز چشمک زن مواجه میشوید ، چکار باید کرد ؟

1 : به رفتن ادامه میدهید

2 : توقف میکنید و منتظر چراغ سبز میشوید

3 : بدون توقف و با احتیاط عبور میکنید

4 : ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور میکنید

جواب : گزینه ی 4

سوال 15 : کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح میباشد ؟

1 : چراغ راهنما – فرمان پلیس – تابلو ها -  خط کشی

2 : تابلوها – چراغ راهنما – خط کشی – فرمان پلیس

3 : فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی

4 : فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی – چراغ راهنما

جواب : گزینه ی 3

سوال 16: هوای گرم بر کدام قسمت از خودرو اثر میگذارد ؟

1 : سرنشینان خودرو

2 : باد لاستیک و دمای موتور

3 : آمادگی راننده در کنترل خودرو

4 : ترمز ها

جواب : گزینه ی 2

سوال 17 : با تنظیم صندلی کدام یک از شرایط زیر مهیا میشود ؟

1 : تسلط کامل راننده به فرمان

2 : سهولت در تعویض دنده

3 : ایجاد میدان دید طبیعی

4 : هر سه مورد صحیح است

جواب : گزینه ی 4

سوال 18 : کدام یک از موارد نقص فنی محسوب میشود ؟

1 : نداشتن چراغ های جلو و عقب

 2 : کم بودن باد تایر ها

3 : نداشتن برف پاک کن هنگام بارندگی

4 : گزینه های 1 و 3 صحیح است

جواب : گزینه ی 4

سوال 19 : فواید رانندگی در روز عبارتند از .....

1 : میدان دید کافی

2 : میدان دید کافی ، استفاده از آینه های جانبی ، در اختیار داشتن فاصله های قابل رویت و مشاهده ی سایر رانندگان

3 : امنیت راه ها

4 : در امان بودن از رانندگان بی تجربه

جواب : گزینه ی 2

سوال 20 : حواس پرتی در هنگام رانندگی عامل مهمی در عدم .......... است .

1 : توجه به ترافیک شهری

2 : فرامین پلیس

3 : توجه به پیچ ها در جاده

4 : تصمیم گیری به موقع

جواب : گزینه ی 4

سوال 21 :قانون اولیه ی رانندگی حرکت از سمت ........ جاده مگر برای ........ است .

1 : راست – سبقت

2 : راست – توقف

3 : چپ – گردش

4 : چپ – توقف

جواب : گزینه ی 1

این نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب ، سوال های پرتکراری هستند که در آزمون آیین نامه اصلی ۹۸ آمده اند. با خواندن این نمونه سوال ها به راحتی میتوانید سوال های مربوط به این بخش را پاسخ دهید.

منبع:

https://questions-driving-regulations.com

 

 

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار