کد خبر: ۴۹۰۳۰۹
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۳

مطابق ماده (1133) قانون مدنی زوجین که ازدواج آن­ها دائمی بوده برای از بین بردن زوجیت و رابطه خود و خاتمه دادن به زندگی به مشترکشان طلاق می­گیرند، که این طلاق از اقسام مختلف در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده برخوردار است .

انواع طلاق و قوانین آن

قانون مدنی 2 نوع طلاق را برای ازدواج دائم آورده است: (طلاق رجعی «ماده 1143ق .م»، طلاق باین «ماده1145ق.م» )که هر نوع از این طلاق­ها احکام و آثاری دارد که در قانون آمده است. و قانون حمایت خانواده مصوب سال 91نیز 3 نوع طلاق را برشمره است که عبارتنداز:(طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، طلاق توافقی).از بین اقسام طلاق در قانون حمایت خانواده باید گفته شود که طلاق توافقی مصداق و نوعی از طلاق باین است.بنابراین باید طلاق باین و رجعی را تعریف کنیم.

تعریف طلاق باین در قانون مدنی

 طلاق باین طلاقی است که پس از طلاق مرد نمی تواند در زمان عده یعنی در آن مدت زمانی که زن نمی تواند مطابق قانون شوهر دیگر اختیار کند  به زن رجوع کند(یعنی به سمت زن برگردد) و نفقه زن در زمان عده این نوع طلاق به عهده مرد نخواهد بود .(م 1144 ق.م)

تعریف طلاق رجعی درقانون مدنی  

 طلاقی که مرد در زمان مدت عده حق دارد به زن رجوع کند (برگردد) و نفقه زن در ایام عده به عهده مرد خواهد بود تا عده تمام شود .(ماده 1148قانون مدنی )

نفقه چیست؟

 نفقه یعنی مسکنی که برای اقامت زن مورد نیاز و متناسب با شان اوست، البسه، اثاث البیت و خدمه در صورتی که زن عادت به داشتن خدمه داشته یا بنا به وضعیت او نیاز به خدمه داشته باشد هزینه‌های درمان بیماری و زیبایی و بهداشت خانه و خانواده جزء نفقه به شمار ‌می‌رود

عده چیست ؟

 عده عبارت است از مدتی که تا پایان آن زن نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

طلاق توافقی 

 مطابق قانون حمایت خانواده مصوب 91 وقتی زن و شوهر باهم تصمیم به طلاق می­گیرند و در آثار طلاق باهم توافق می­کنند برای مثال در مورد حضانت اطفال یا نفقه آن­ها توافق می­کنند یا در مورد پرداخت میزان یا شرایط مهریه توافق می­کنند و... به این نوع طلاق که توافق و اراده زوجین در آن نقش اساسی دارد طلاق توافقی گفته می­شود که از مصادیق طلاق باین در قانون مدنی محسوب می­شود با این تفاوت که زن و شوهر می­توانند توافق کنند که در زمان عده به زن نفقه تعلق بگیرد یا خیر و مطابق قانون مدنی نفقه تعلق نگیرد.

چگونه طلاق توافقی بگیریم؟

 

1-مطابق قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود را که توسط وکیل طلاق توافقی تنظیم شده به شعبه اول دادگاه خانواده محل اقامتگاه هر یک از زوجین داد اگر در ایران اقامتگاه نداشته باشند به دادگاه محل سکونت زوجین و اگر در ایران محل سکونت موقت هم  نداشته باشند ولی مال غیرمنقول داشته باشند به دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول داده می شود نبود .(مواد11، 48 ق.آ.د.م)و(ماده 12 ق.حمایت خانواده)

نکته: از آن­جایی که در طلاق توافقی هر دو زوجین هم خواهان و هم خوانده محسوب می­شوند ، بنابراین کار مراجعه به کدام دادگاه برای ما آسان است. و به هر کدام از دادگاهها به اختیار می­توان مراجعه کرد.

ماده 12 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد :زن می تواند دادخواست طلاق یا هر دادخواست مربوط به روابط خانوادگی را به دادگاه محل اقامت شوهر یا محل سکونت خودش بدهد مگر اینکه دعوای زن مربوط به مهریه غیر منقول باشد که در این مورد حتما باید دادخواستش را به دادگاهی که مال غیر منقول (مثل خانه و زمین )در حوزه آن قرار دارد تقدیم کند .

مدارک طلاق توافقی

1.دادخواست طلاق توافقی که وکیل طلاق توافقی تنظیم کرده است.

2اصل عقدنامه زوجین متقاضی طلاق ، اگر اصل گم شود، رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد ضمیمه مدارک می­کنیم.

3.اصل شناسنامه زوجین متقاضی طلاق توافقی

4.کپی کارت ملی زوجین

5.کپی شناسنامه زوجین متقاضی طلاق توافقی

 

مراحل طلاق توافقی

 • تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده (بند4 ماده9 و ماده 25 قانون حمایت خانواده).
 • یا مراجعه به مراکز مشاوره خانواده که زیر نظر قوه قضاییه ایفای نقش می­کنند.(بند4 ماده9 و ماده 25 قانون حمایت خانواده).
 • در صورت مراجعه به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور زوجین را به مراکز مشاوره ارجاع می­دهد
 • مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت طلاق زوجین (ماده 20 قانون حمایت خانواده)

مدت زمان رسیدگی و نحوه رسیدگی به طلاق توافقی در دادگاه خانواده ؟

 • تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه
 • دادگاه باید زوجین را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهند
 • مراکز مشاوره خانواده به توافقات طرفین رسیدگی می­کند و سعی در صلح و سازش می نماید وجهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه می فرستد
 • دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر  می کند
 • . بعد از وصول نظر مرکز مشاوره به دادگاه ، زوجین به پزشکی قانونی ارجاع می­شوند جهت دریافت گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن
 • پزشک قانونی ظرف یک هفته اعلام نظر می کند .
 • بعد از اعلام نظر پزشک قانونی دادگاه ظرف یک هفته گواهی عدم امکان سازش صادر می­کند.
 • در صورتی که زوجین متقاضی طلاق ، بر حامله بودن زن اتفاق نظر داشته باشند، به پزشک قانونی ارجاع نمی شود و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می­کند و حامله بودن زن مانع طلاق نمی­باشد.

سوال:

 مدت زمان صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه چقدر است؟

 یک هفته از تاریح اعلام نظر پزشک قانونی مبنی بر عدم وجود یا وجود جنین برای زوجین.

مدت زمان رسیدگی و نحوه رسیدگی به طلاق توافقی در مراکز مشاوره خانواده ؟     

 • تقدیم دادخواست طلاق به مراکز مشاوره خانواده
 • به محض ثبت درخواست در این مراکز ،« مشاوره »شروع می شود .
 • از تاریخ ثبت درخواست طلاق (دادخواست طلاق )حداکثرزمان برای مشاوره سه ماه می باشد وبعد از وصول نظر کارشناسی مرکز مشاوره خانواده به دادگاه،در صورت عدم نیاز به نظر پزشک قانونی  ظرف یک هفته ، دادگاه مبادرت به صور گواهی عدم سازش میکند.

 

چگونگی برگزاری جلسات مراکز مشاوره خانواده

1-جلسه اول مشاوره مشکلات و اختلافات بررسی می شود با هدف سازش زوجین .

2-اگر سازش حاصل نشد جلسه دوم برای مشاوره مجدد دعوت می شوند .

 • جلسات مشاوره ممکن است یک هفته انجام یا ممکن است یک هفته فاصله داشته باشد در جلسه دوم مشاوره هم سعی در ایجاد سازش می شود
 • در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و به دادگاه ارسال می شود
 • مدت رسیدگی مراکز نباید بیشتر از 3 ماه باشد مگر اینکه طرفین توافق کنند که این مدت 3 ماه تمدید شود

هزینه­ طلاق توافقی

1-هزینه رسیدگی در دادگاه خانواده

2-هزینه مشاوره در مراکز خانواده

3-هزینه ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

 

هزینه مشاوره در مراکز مشاوره خانواده

مطابق ماده 59 قانون دستورالعمل نحوه تشکیل مراکز مشاوره حق المشاوره یک جلسه 45 دقیقه ای برحسب اینکه توسط کارشناس،کارشناس ارشد،دکتری انجام شود متفاوت و در تهران و شهرستانها و مراکز استانها نیز متفاوت می باشد

هزینه مشاوره در مراکز مشاوره خانواده

 

هزینه مشاوره یک جلسه 45 توسط کارشناس در تهران 30هزار تومان

هزینه مشاوره یک جلسه 45 دقیقه ای توسط کارشناس ارشد در تهران 35هزار تومان

هزینه مشاوره یک جلسه 45دقبقه ای توسط دکترادر تهران 55هزار تومان

 

هزینه های طلاق توافقی

1.هزینه تنظیم دادخواست حداقل 50 هزار تومان    

 1. هزینه های ثبت دادخواست و برگهای پیوست آن در خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر دادگاههای خانواده که علاوه بر هزینه دادرسی که حداقل 50 تا 150 هزار تومان است هزینه برگ­های 5هزار تا 10 هزار تومان

3.هزینه ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق چهارصد هزار تومان است که هر سال این مبلغ براساس شاخص قیمت ها تغییر می کند

4.حق الوکاله وکیل  که بر حسب توافق بین وکیل و موکل می باشد

 1. هزینه رونوشت از طلاق توافقی 30 هزار تومان که هر سال بر اساس شاخص تغییر می کند

  6.هزینه دادرسی ، طلاق دعوای غیرمالی است و هزینه آن حداقل 50 تا 150 تومن است .

                                                                                

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق توافقی زوجین مقیم خارج از کشور(ماده 14 قانون حمایت خانواده 91)

1-یکی از  زوجین مقیم خارج از کشور دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد.

 1. - هر دو زوجین مقیم خارج از کشور: دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران

3-هر دو  مقیم خارج باشند و هر دو در ایران محل سکونت داشته باشند. دادگاه محل سکونت موقت زوجه

 4- هر دو مقیم خارج باشند و هیچ یک در ایران محل سکونت موقت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی است مگر اینکه زوجین برای اقامه دعوی  در محل دیگر توافق کنند

.

انواع مهریه

1.مهر المسمی.

2.مهرالمثل.

3.مهرالمتعه

 

مهریه طلاق توافقی

 

1- بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد- زن تمام مهریه را می گیرد

2- اگر نزدیکی واقع نشده باشد –زن نصف مهریه را می گیرد.

3-ممکن است بین زوجین توافقاتی درباره مهریه شده باشد که مطابق همون توافقات عمل خواهد .در واقع در طلاق توافقی همه چیز بر پای توافق می باشد واگر توافقی نشده باشد دادگاه مطابق قانون و قاعده عمل می کند.

 

نفقه زن و فرزندان در طلاق توافقی

 

نفقه زن(1109)ق.م: در طلاق رجعی در زمان عده بر عهده شوهر است و اگر زن حامله باشد تا وضع حمل بر عهده شوهر می باشد.

نفقه فرزندان(1199)ق.م: نفقه فرزندان بر عهده پدر است مگر توافق خلاف شده باشد.

حضانت فرزندان در طلاق توافقی

 • فرزند مشترک چه دختر باشد چه پسر فرقی ندارد و مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
 • بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف بین زوجینی که از هم جدا شده­اند حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد
 • اگر پدر و مادر نگهداری کودک خود را به عهده نگیرند در صورتی که الزام پدر و مادر به نگهداری فرزندان ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین م کنند

مزایای حضور وکیل طلاق توافقی

 

 • زمان کمتری صرف رفتن به دادگاه می­شود.
 • نیاز به حضور هیچ یک از زوجین نمی باشد .مگر این که دادگاه حضور آن­ها را لازم بداند.
 • .تنظیم دادخواست به صورت روشن و شفاف و بدون نقص .
 • به دلیل حضور وکیل و عدم نیاز به حضور زوجین از تنش و اختلافات احتمالی زوجین در ملاقاتی که باهم دارند جلوگیری می شود.

        * رپورتاژ آگهی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار