کد خبر: ۴۹۲۰۵۷
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۴

*دکتر محمدرضا خوش کیش

در یادداشت‏های قبل مطرح گردید که یکی از طرح‏های مهم در راستای منافع حاصل از حذف یارانه پنهان بنزین در کشور، طرح بیمه تکمیل درمان سلامت می ‏باشد. از مزیت‏ های مهم طرح این است که تمامی ارزش‏های قابل توجه طرح بیمه سلامت به عنوان افتخارات و تلاش‏های موثر دولت یازدهم را دارا می ‏باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نقش تصدی گری دولت در ارائه خدمات و واگذاری امور پرداخت خسارت و کارشناسی هزینه‏ ها و مدیریت خدمات می ‏بایست حذف و توسط صنعت بیمه کشور که دارای سهم 70 درصدی بخش خصوصی در این صنعت است، باید انجام شود و اجرای این طرح (که در نوع خود در اقتصاد ایران بی نظیر است) باعث افزایش رضایت عمومی جامعه و اجرای عدالت در توزیع یارانه ‏های دولت برای دهک ‏های پایین جامعه می‏ شود. در یادداشت سوم به آثار اجرایی این طرح شامل تکمیل سامانه اصلی خدمات پزشکی و بهداشتی در کشور اشاره گردید بطوری که هر ایرانی می تواند با یک کد ویژه، تمامی سوابق پزشکی درمانی خود را در این سامانه نگهداری نماید و هر کد ملی دارای سوابق کامل پزشکی و درمانی در این سامانه خواهد بود و نیز تمامی خدمات پزشکی در کل مراکز کشور از طریق این سامانه اجرایی، بررسی و اقدام می‏ گردد و با توجه به اینکه مجری و ارائه کننده خدمات در این طرح، شرکت‏های بیمه می‏ باشند، بر اساس اصل مشتری‏ مداری و نظر به اینکه بیمه‏ گذاران شرکت‏های بیمه، ذینفعان شرکت بیمه هستند، این خدمات با دقت و حفظ منافع مشتری اجرایی می‏ گردد و چون حق انتخاب شرکت بیمه در این طرح با خانواده ایرانی است، پس شرکت بیمه برای حفظ و جذب این مشتریان حداکثر خدمات مطلوب را در چارچوب قوانین صنعت بیمه پیگیری خواهد نمود. حال در این طرح، نقش مهم دولت پرداخت مبلغ حق بیمه ماهیانه به شرکت‏های بیمه بر اساس درخواست آنها در تعداد ثبت نام‏های افراد برای استفاده از این طرح می‏ باشد. بررسی کردیم که با رقم ماهیانه یکصد و سی هزار تومان برای هر نفر در سال اول و یکصد و پنجاه هزار تومان در سال دوم ( بر اساس آیین نامه ‏های شورای عالی بیمه در نرخ حق بیمه تکمیل درمان سال 97 محاسبه گردیده) می‏توان بهترین پوشش‏های بیمه‏ای را برای هر نفر اجرایی نمود. در این یادداشت می‏خواهیم به بررسی راه‏کارهای تامین این بودجه و هزینه‏ هایی که دولت امروز برای تکمیل درمان کارکنان نهادهای تحت تصدی خود پرداخت می ‏نماید و نیز بودجه مصوب سازمان بیمه سلامت بپردازیم.
طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بودجه سال 1396 وزارتخانه معادل 29 هزار و 194 میلیارد تومان است و رشد 10 درصدی را نسبت به سال 1395 بوده و طبق اعلام آقای حریرچی (معاون فعلی وزیر بهداشت) در سال 96، وضعیت بیمه‏ های درمانی (بیمه سلامت) رشد مطلوبی داشته است. ایشان اضافه کرده که در سال 96، بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان 8958 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل رشد 82 درصد نشان می‏دهد و دولت فقط به بیمه سلامت کمک نمی‏ کند و جمع بودجه دولت که به بیمه‏ هایی همچون بیمه سلامت نیروهای مسلح، بیمه سلامت ایثارگران،بیمه سلامت مددجویان بهزیستی و... تعلق می‏ گیرد، در مجموع برای سال 96 معادل 4822 میلیارد تومان است که نسبت به سال 95 حدود 71 درصد رشد داشته است، بنابراین مجموع اعتباری که دولت در سال 96 به مجموع بیمه‏ های بهداشتی و درمانی تعلق داده معادل 14 هزار و 393 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل (95) معادل 73 درصد رشد کرده است.
طبق مصاحبه مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در سال 98 با ایسنا، این سازمان برای بودجه سال 98 مبلغ 23 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که از منابع عمومی حدود 20 هزار میلیارد می‏ بایست به این سازمان اختصاص می ‏یافت اما دفتر بخش برنامه و بودجه بیمه سلامت، 17 هزار میلیارد تومان را تایید کرده بود و درحالیکه در بودجه سال 98 سازمان بیمه سلامت، 12 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 98 تصویب نموده‏ اند و این رقم 5 هزار میلیارد تومان با گزارش دفتر بخشی تفاوت داشته است. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت اعلام می‏ دارد که بی تردید این کسری بودجه موجب کاهش خدمات و افزایش بدهی‏ ها می ‏شود و طبیعی است که هزینه های سازمان بیمه سلامت به طور سالانه کسر نمی ‏شود در حالیکه خدمات باید پایدار و افزایش یابد و این شرایط بودجه‏ ای سبب می ‏شود بدهی‏ های ما هر روز زیاد شده و به 16 الی 20 ماه تاخیر برسد.
بر اساس آمارهای بودجه مصوب سال 98، این بودجه بیش از 50 درصد رشد داشته است. و همانطور که در بودجه مشخص است، دولت و سازمان ‏های عمومی نیز بودجه مصوبی برای سایر اقشار و کارکنان و پرسنل بهزیستی و ایثارگران در نظر گرفته ‏اند که به صورت جزیره‏ای هزینه می‏ گردد. بر اساس آمار موجود، سرانه هزینه بیمه سلامت برای 60 میلیون نفر(که اکنون دولت پرداخت می ‏نماید) برای سازمان بیمه سلامت 17 هزار میلیارد تومان و برای سایر بر اساس تناسب سال 96 (معادل 50 درصد در نظر می‏گیریم) حدود 9 هزار میلیارد تومان است. و با توجه به موارد مذکور اگر طرح بیمه تکمیل درمان سلامت اجرا گردد، تمامی سازمان‏های دولتی و شهرداری ‏ها که اکنون برای پرسنل و کارکنان و خانواده آنان بر اساس بودجه داخلی خود بر اساس میانگین آمار سال 97 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل تقریبی 45 هزار تومان در ماه را برای جمعیت بیش از 11 میلیون نفر (پرسنل دولت و نهادهای عمومی 3 میلیون نفر و با خانواده 5/3 نفره) اختصاص داده‏ اند، می‏توان هزینه بودجه پنهان با عنوان پرسنلی در سال معادل 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود که جمع ریاضی این بودجه بیمه سلامت در کشور رقمی با خطای، 10 درصد معادل 32 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای سلامت توسط دولت پرداخت و هزینه می‏گردد و حال سرانه این رقم برای هر نفر از 60 میلیون نفر معادل سالیانه 540 هزار تومان و ماهیانه 45 هزار تومان است که طبق آمار و اطلاعات با ضریب دقت مناسب می ‏باشد و البته اجرای این بیمه سلامت با توجه به تصدی‏ گری دولت، دارای هزینه‏ های پنهان از جمله نیروی انسانی و نیز نا کارآمدی خدمات می ‏باشد که امکان برداشت این هزینه در این یادداشت نخواهد بود. در یادداشت قبلی بررسی نمودیم که با حق بیمه ماهیانه 130 هزار تومان می‏توان بالاترین خدمات پزشکی و درمانی را برای 60 میلیون نفر ارائه نمود. با بررسی ابتدایی ‏ترین ارقام بودجه، دولت در حال حاضر 45 هزار تومان ماهیانه به ازای هر نفر یارانه پرداخت می‏نماید بطوریکه با بودجه ماهیانه 85 هزار تومان برای هر نفر(معادل بودجه سالیانه 60 هزار میلیارد تومان از یارانه پنهان بنزین که معادل 220 هزار میلیارد تومان است) یعنی با اضافه کردن کردن 1700 تومان به بنزین و حذف یارانه پنهان برای هر لیتر (1700 تومان) ، می‏توان این طرح را اجرایی نمود. اجرای این طرح باعث کاهش حضور مستقیم دولت در حوزه سلامت و افزایش کارایی بودجه عمومی طرح بیمه سلامت در کشور خواهد شد و سازمان بیمه سلامت فقط به عنوان تامین کننده هزینه حق بیمه تکمیل درمان بیمه سلامت جامعه ایرانی و ناظر بر حسب انجام خدمات می‏باشد و از تصدی‏گری خارج خواهد شد و این در جهت تعمیق اجرای اصلاح قانون اصل 44 قانون اساسی و نیز رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی که همانا کاهش تصدی‏گری دولت و واگذاری امور اقتصادی به مردم خواهد بود. در یادداشت بعدی شکل اجرای طرح در چندین مدل خدمات درمانی برای هر دهک اقتصادی پیشنهاد خواهد گردید.

*دکتر محمد رضا خوش کیش
کارشناس صنعت بیمه 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار