کد خبر: ۵۰۵۱۴۰
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹

با ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از سوی وزیر اقتصاد، در مورد اشخاص حقوقی، شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی آن‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش شفاف، فرهاد دژپسند اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد بر این اساس اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه به ترتیب که سازمان مالیاتی اعلام می‌نماید نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.
ماده ۳-صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می‌شوند.

تبصره ۲- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی یکی از این محل‌ها به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص خواهد شد.
تبصره ۳_در مورد کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند نفر دیگر را اقتضا نماید مودی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمد‌های حاصل از فعالیت خود تسلیم نماید.
تبصره ۴_مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شود به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد.
ماده ۵-مشمولین ثبت نام مکلفد هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی و مشارکتی و یا بالعکس و تغییر شرکا و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انجام و تربیت به سازمان مالیاتی اعلام نمایند.
ماده ۶- در مورد اشخاص حقوقی، شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی آن‌ها محسوب می‌شود. برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنان شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آن‌ها صادر و ابلاغ نماید.
ماده ۷-مادامی که برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدیدی صادر نشده است حسب مورد از شناسه ملی شماره ملی شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.

آخرین تغییرات ثبت نام در نظام مالیاتی کشور

 
 
 

آخرین تغییرات ثبت نام در نظام مالیاتی کشور

 
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: