کد خبر: ۵۲۹۰۴۶
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۶

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی خود را درباره دیدار تیم‌های فوتبال سایپا و پیکان اعلام کرد.

به گزارش شفاف، کمیته استیناف رأی خود را در خصوص تجدید نظر خواهی باشگاه پیکان نسبت به رأی کمیته انضباطی صادر کرد. 

این به شرح زیر است:

در رابطه با تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو (پیکان) نسبت به رأی صادره از کمیته محترم انضباطی فدراسیون که به موجب آن باشگاه تجدیدنظرخواه بابت تخلف استفاده از تعویض ششم در بازی رسمی برابر تیم فوتبال سایپا از سری مسابقات لیگ برتر (تعویض مازاد) به استناد بند ب ماده 22 و بند الف از فراز چهارم ماده 46 مقررات انضباطی فیفا با ارجاع ماده 119 مقررات انضباطی فوتبال به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و نتیجه بازی سه بر صفر به نفع تیم فوتبال سایپا اعلام شد. با دقت در محتویات پرونده بر مبنای جریان ماجرا، وقایع، ادله و مستندات دو طرف و استدلال مورد نظر این کمیته در نهایت منطوق و نتیجه دادگری در این مناقشه تشریح می‌شود:

الف) جریان ماجرا

بازی دو تیم سایپا (میزبان) و پیکان (میهمان) در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1400 دور برگشت لیگ برتر برگزار شد. نتیجه این مسابقه یک بر صفر به نفع پیکان خاتمه یافت. در دقیقه 02/97، رضا حبیب‌زاده بازیکن شماره 90 همزمان با تعویض پنجم وارد زمین می‌شود و یک دقیقه و پنجاه و هفت ثانیه بعد سوت پایان بازی به صدا در آمد. نتیجه مسابقه نیز پابرجا ماند و تیم فوتبال پیکان برنده بازی و حائز سه امتیاز می‌شود. باشگاه سایپا با لحاظ پنج تعویض در شرایط شیوع ویروس کووید 19 حضور بازیکن تعویضی ششم را بازیکن غیرمجاز فاقد صلاحیت توصیف کرد و خواستار تعیین نتیجه سه بر صفر و مجازات تیم فوتبال پیکان و عوامل این تخلف می‌شود که این گزارش منجر به رأی مورد اعتراض می‌شود.

ب) وقایع Facts

1- مسابقه بین دو تیم با رعایت تشریفات لازم در موعد مقرر و بدون اتفاق خاص خارج از بحث استفاده از بازیکن مازاد انجام شده است. در بروز این رخداد و انجام تعویض مازاد مناقشه‌ای وجود ندارد.

2- در پیدایی مشکل ایجاد شده و انجام تعویض مازاد عوامل برگزاری و کادر سرپرستی باشگاه پیکان دخالت داشته‌اند که کمیته محترم انضباطی تعقیب و تنبیه ایشان را به قطعیت رأی در بخش اعمال تنبیه تیمی برای باشگاه پیکان موکول کرد. هرچند به باور قضات این کمیته رسیدگی به موضوع و اظهارنظر قضایی نسبت به عوامل برگزاری و مدیریت داخل زمین باشگاه پیکان امکان پذیر و صدور رای علیه ایشان میسر بوده است.

3- اصل مناقشه از یک سو به سببیت تعارض دیدگاه‌ها در اعمال صرف مقررات داخلی و توجه به مقررات و کدهای انضباطی فیفا وفق ماده 119 مقررات انضباطی و از دیگر سو برخورد با موضوع به شیوه‌ای قهرآمیز و تخلف توصیف کردن تعویض ششم و یا برخورد با اعمال مراتب انصاف و توجه به غفلت عوامل برگزاری و بی‌تاثیری مدت اندک حضور بازیکن تعویضی، موجب پیچیدگی و تضاد برداشت‌ها درباره موضوع شده است.

4- کمیته استیناف توجه دارد که از یک سو در پرتو احکام قطعی انضباطی، باید از عدالت، مراقبت از مقررات ناظر بر بازی و رفتار شرافتمندانه در رقابت integrity of competition صیانت کند، وانگهی از سو استفاده هر باشگاه یا شخص حقیقی در نارسایی و نقص در فرآیند مسابقات و مصادره به مطلوب و برهم خوردن توازن و تعادل جایگاه تیم ها جلوگیری کند. در این ره گشت آنچه مناط اعتبار و ملاک عمل است واکاوی درست ماجرا و برداشت عدالت محور از قواعد حاکم است.

ج ) ادله و مستندات دو سوی دعوا

١- باشگاه سایپا با استناد به واقعیت موجود، استفاده از بازیکن ششم تعویضی و محدودیت در انجام پنج بازیکن تعویضی، فقدان صلاحیت بازیکن تعویضی ineligible و بی تاثیری موضوع نقش آفرینی با فقدان نقش این بازیکن در روند و نتیجه نهایی، ایجاد هرج و مرج در مسابقات در صورت عدم برخورد قاطع با موضوع و ... درخواست اعمال مجازات طرف مقابل و در این مقام تایید رأی مورد اعتراض را می‌کند. در بحث مستندات حکمی به سکوت مقررات انضباطی و الزام به رعایت مقررات انضباطی فیفا بر پایه ماده 119 مقررات اشاره میکند.

2- باشگاه پیکان به طور خلاصه به عدم شمول ماده 61 مقررات انضباطی در بیان مصادیق بازیکن غیرمجاز به بازیکن تعویضی، عدم امکان استناد به مقررات انضباطی فیفا به جهت دگرگونی آگاهانه مقررات حاکم فعلی، اصل تفسیر اصولی قوانین the principle of stick interpretation of rul ، بی تاثیری بازیکن تعویضی در مدت حضور کمتر از دو دقیقه در بازی، حفظ یکپارچگی و جایگاه تیم‌ها، اصل صحت و اعتبار نتایج حاصله در مسابقات، اصل رعایت تناسب بین تنبیه و تخلف، سهل انگاری و نقش آفرینی مهم تر عوامل مسابقه، عدم رعایت تشریفات لازم در رجوع به منابع و قواعد خارجی (عدم استعلام و کسب نظر از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال)، رویه قضایی موجود در لیگ‌های معتبر اروپایی و نزاکت غالب حاکم بر این موضوع استناد کرده و در نتیجه شکایت باشگاه سایپا را واهی و رأی صادره را ناعادلانه و در خور نقض تحلیل کرده است.

د) استدلال و منطوق حکم کمیته استیناف

با توجه به شرح مذکور و جریان مناقشه و ادله هریک از طرفین نظر به اینکه اولا مقررات انضباطی فوتبال فاقد نص روشن در اعمال تنبیه به نوع مقرر در حکم مورد اعتراض برای بازیکن مازاد در تعویض است و به طور مشخص مواد 5 و 61 و 119 تصریحی به این موضوع ندارد ثانیا بازیکن تعویضی مازاد در مصادیق بازیکن غیرمجاز برابر ماده 61 مقررات انضباطی قرار نگرفته است. ثالثا استناد به مقررات انضباطی فیفا در صورت ابهام و اجمال در مقررات داخلی است، وانگهی در این فرآیند لازم است نظر و دیدگاه هیئت رئیسه فدراسیون مطالبه شود و کمیته محترم انضباطی تشریفات و لوازم رجوع به قواعد بین المللی را در پرتو ماده مرقوم مرعی نداشته است.

رابعة اعمال تنبیه تیمی و نتیجه سه بر صفر که از سخت‌گیرانه‌ترین احکام انضباطی است هیچ مناسبت و تطابقی با نارسایی و نقص ایجاد شده در روند مسابقه نداشته و از این رو رأی مورد اعتراض آشکارا با اصل تناسب تخلف و تنبیه principle of proportionality مغایرت دارد. خامسا در فرضی که بازیکن تعویضی در تعریف بازیکن فاقد صلاحیت قرار گیرد، اعمال ماده 22 مقررات انضباطی فیفا مستلزم رعایت قیود و شرایطی است که در این سند مهم بین المللی لحاظ شده است، به ویژه این بازیکن در طی کمتر از دو دقیقه حضور هیچ تاثیر خاصی (اعم از زدن گل، گرفتن پنالتی، قطع حمله حریف، پاس گل، گرفتن موقعیت محرز گلزنی از حریف و ...) در روند مسابقه نداشته است. سادسا حفظ جدول مسابقات و جایگاه تیم‌ها در جریان کل مسابقات لیگ از الزامات قانونی و اخلاقی مراجع فوتبالی از جمله رکن قضایی است و حکم مورد اعتراض در مقام اجرا موجب لطمه جدی به اصل یکپارچگی و صیانت از موقعیت تیم‌های حاضر در لیگ برتر شده و به حقوق اشخاص ثالث بدون مبنای صحیح ضرر فاحش وارد می‌سازد و سابعا رخداد ناخوشایند حاصل محصول بی توجهی و سهل انگاری کادر مربیان و سرپرست تیم فوتبال پیکان و عوامل برگزاری مسابقه بوده که در این جمع نقش عوامل برگزاری مسابقه قوی‌تر و غالب بر تخلف عوامل تیم پیکان بوده است و از این منظر نیز تنبیه سخت گیرانه علیه تیم فوتبال پیکان ناعادلانه جلوه می‌کند.

بنابرمراتب و توجه به اصل قانونی بودن تخلفات و تنبیهات و استناد به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت باشگاه سایپا از حیث تغییر نتیجه مسابقه و جریمه نقدی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. از حیث (تعقیب و تنبیه عوامل اشخاص حقیقی) حصول این رخداد با توجه به مفتوح بودن پرونده پس از رسیدگی و اظهارنظر کمیته محترم انضباطی در مقام رسیدگی بعدی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: