کد خبر: ۵۳۱۶۵۱
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۲

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود در خصوص پرونده‌های مختلف را صادر کرد.

به گزارش شفاف، آرای صادره کمیته وضعیت به شرح زیر است: 

*رای کمیته وضعیت فدراسیون در خصوص درخواست لاله اسکندری به شرح زیر است:

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ماهشهر به پرداخت 30 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 670 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. در صورت عدم پرداخت، محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 2 ماده 14 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

*رای کمیته وضعیت فدراسیون در خصوص درخواست محمد لامی‌نژاد به شرح زیر است:

باشگاه فرهنگی ورزشی کارون اروند خرمشهر به پرداخت 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17/440/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. در صورت عدم پرداخت، محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 2 ماده 14 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، ظرف مهلت 7 روز از تاریخ این ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

* رای کمیته وضعیت فدراسیون در خصوص درخواست حمیدرضا گلیج به شرح زیر است:

دعوی حمیدرضا گلیج به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد مهر تهران مردود اعلام شد.

رای صادره مستند به بند 2 ماده 14 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به محکوم علیه قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

* رای کمیته وضعیت فدراسیون در خصوص درخواست باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران به شرح زیر است:

باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان مجموعا به پرداخت 250 میلیون ریال بابت یک سال حق آموزش عارف غلام پور به انضمام  5 میلیون و 450 هزار ریال در حق خواهان از تاریخ قطعیت دادنامه محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت، محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 2 ماده 14 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به محکوم علیه قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

* رای کمیته وضعیت فدراسیون در خصوص درخواست محمدرضا رضایی به شرح زیر است:

کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به دعوای خواهان مقابل باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز ( خوانده) قرار عدم استماع صادر کرد.

رای صادره مستند به بند 2 ماده 14 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به محکوم علیه قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

* رای کمیته وضعیت فدراسیون در خصوص درخواست اسماعیل فرهادی به شرح زیر است:

باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز به پرداخت1/420/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 30/965/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کمیته وضعیت بازیکنان دعوای خواهان را به میزبان 2/480/000/000 ریال مردود اعلام کرد و قابل رسیدگی ندانست.

در صورت عدم پرداخت، محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 2 ماده 14 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به محکوم علیه قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: