ظرفیت ثبت نامی در مراکز مجری محدود بوده و آزمون، در مراکز ذکر شده به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق پورتال پیام نور، مرکز سنجش و آزمون (https://exam.pnu.ac.ir) است.

هزینه ثبت نام به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام از طریق سامانه فوق قابل پرداخت است. به هیچ وجه نباید مبلغ ثبت نام به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت شود.

داوطلبان با شماره ۲۲۴۵۸۲۹۷-۰۲۱ برای رفع مشکلات احتمالی می‌توانند تماس بگیرند. ثبت نام این آزمون تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه دارد.