کد خبر: ۵۴۹۳۹۵
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۸

رییس موسسه علوم و پایش علم و فناوری از افزایش آمار ابتلا به کرونا در دنیا خبر داد و گفت: اطلاعات سامانه نماگر کووید-۱۹ نشان می‌دهد جمعیت بیماران جدید ایران در تیرماه با افزایش ۱۴ برابری نسبت به خردادماه به ۷۷ هزار نفر رسید و مجموع بیماران کشور تا آخر تیر هفت میلیون و ۳۱۲ هزار نفر شد.

به گزارش شفاف، محمدجواد دهقانی افزود: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید-۱۹ نشان می‌دهد جمعیت بیماران جدید کشور که در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۷۱ هزار نفر، اردیبهشت ۱۷ هزار نفر و در خرداد به ۵۴۳۴ نفر کاهش یافته بود، در ماه گذشته به ۷۷ هزار نفر افزایش یافت و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر تیر به هفت میلیون و ۳۱۲ هزار نفر رسید.

وی ادامه داد: تعداد بیماران جدید دنیا در فروردین ۳۵ میلیون نفر، اردیبهشت ۲۰ میلیون نفر، خرداد ۱۸ میلیون نفر و تیر ۲۸ میلیون نفر بوده و میزان کل بیماران دنیا تا آخر تیر ۱۴۰۱ به بیش از ۵۷۳ میلیون نفر رسیده است.

روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشور در ۳ ماه اول سال متوقف شده؛ طوری‌که در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۴ صدم درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۱ صدم درصد و در تیرماه به ۴ صدم درصد افزایش یافت و ایران در جایگاه دهم کشورهای همزمان (۱۳ کشور همزمان در انتشار کرونا؛ چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) قرار گرفته است.

رییس موسسه علوم و پایش علم و فناوری خاطرنشان کرد: بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشورهای همزمان در تیر متعلق به کشورهای ایتالیا با ۴۴ صدم درصد، آلمان ۳۴ صدم درصد و فرانسه با ۳۲ صدم درصد بوده است.

دهقانی یادآور شد: میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین برابر با ۲۴ صدم درصد، اردیبهشت ۱۳ صدم درصد، خرداد ۱۲ صدم درصد و تیرماه ۱۷ صدم درصد بوده است. همچنین ایران در میان کشورهای با جمعیت بیش از سه میلیون بیمار (۳۹ کشور) از نظر متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در تیر با چهار صدم درصد در انتهای کشورهای فوق قرار دارد.

وی افزود: بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در این کشورها مربوط به تایوان برابر با ۸۴ صدم درصد، یونان ۵۵ صدم درصد و ژاپن برابر با ۵۳ صدم درصد است.

رییس موسسه علوم و پایش علم و فناوری همچنین گفت: شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید که در خرداد شروع شده بود، در تیرماه به بیشتر کشورها سرایت کرده و کل دنیا عملا وارد موج جدیدی از انتشار ویروس شده به طوری که در برخی از کشورها از جمله ترکیه با افزایش ۱۸ برابری (۲۴ هزار به ۴۳۸ هزار)، ایران افزایش ۱۴ برابری (۵ هزار به ۷۷ هزار نفر)، پرو افزایش ۷ برابری (۲۷ هزار به ۲۱۳ هزار نفر) بیشترین افزایش را داشته اند. میزان متوسط افزایش بیمار کل دنیا در تیر نسبت به خرداد برابر با ۵۰ درصد (۱۸ میلیون نفر به ۲۸ میلیون نفر) بوده است. 

دهقانی ادامه داد: نتایج بررسی نشان می دهد آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین هزار و ۲۸۶ نفر،  اردیبهشت ۳۷۵ نفر، خرداد ۹۹ نفر و تیر به ۲۵۴ نفر افزایش یافته است. بر این اساس، تا پایان تیر کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۶۲۴ نفر رسیده است.

وی اظهار داشت: تعداد فوتی دنیا نیز در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار و ۸۷۵ نفر، خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر و در تیر به ۵۷ هزار و ۶۶۷ نفر رسیده و میزان کل فوتی دنیا تا آخر تیر به ۶ میلیون و ۴۰۱ هزار نفر رسیده است.

به گفته رییس موسسه علوم و پایش علم و فناوری نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در فروردین ۳ صدم درصد، در اردیبهشت، خرداد و تیر کماکان ثابت و برابر با یک صدم بوده و در انتهای جدول کشورهای همزمان قرار دارد. بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوتی در تیر در کشورهای همزمان مربوط به کانادا با ۱۴ درصد درصد، اسپانیا با ۸ صدم درصد درصد و آلمان با ۷ صدم  درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا در فروردین برابر با ۷ صدم درصد، در اردیبهشت ۴ صدم درصد  و در خرداد و تیر به ۳ صدم درصد رسیده است.

همچنین ایران در میان کشورهای دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور)، در تیرماه مشابه خرداد با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۱ صدم درصد در انتهای جدول قرار دارد. بیشترین متوسط نرخ رشد فوتی روزانه در این کشورها مربوط به کشورهای تایوان با ۱.۴۲ درصد، استرالیا با ۵۱ درصد و کانادا با ۱۴ درصد بوده است.

دنیا در موج جدید کرونا/ افزایش ۱۴ برابری مبتلایان ایران در تیرماه
آمار فوتی از فروردین تا تیر ۱۴۰۱

 

بررسی آمار شیوع بیماری

رییس موسسه علوم و پایش علم و فناوری ادامه داد: کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از ۲۰ میلیون نفر تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به ترتیب صعودی عبارت از ایتالیا، روسیه، ترکیه، اسپانیا، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده است که پاکستان و چین بدلیل کم بودن جمعیت و پنج کشور دیگر (آمریکا، برزیل، فرانسه، انگلیس و آلمان) دارای جمعیت بیمار بالای ۲۰ میلیون نفر بوده و در نمودار ظاهر نشده‌اند.

دهقانی افزود: باوجود کاهش روند افزایشی اغلب کشورها از دو ماه گذشته، روند افزایشی بیماری در کشورهای ایتالیا و اسپانیا در طول این مدت به خصوص از فروردین ۱۴۰۱ کاملا مشهود بوده و این روند کماکان ادامه دارد. به طوری که میزان جمعیت بیماران در ایتالیا در تیرماه از روسیه پیشی گرفته است.

وی یادآور شد: تعداد کل بیماران جدید دنیا در فروردین ۳۵ میلیون و ۷۲۷ هزار نفر، اردیبهشت ۲۰ میلیون و ۱۸۹ هزار نفر، خرداد ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر و در تیرماه به ۲۷ میلیون و ۹۹۸ هزار نفر افزایش یافته است. روند افزایشی بیماران در تیر نسبت به خرداد در همه کشورها به جز روسیه وجود داشته است.

به طور خاص میزان افزایش جمعیت بیماران در ترکیه با افزایش ۱۸ برابری (۲۴ هزار به ۴۳۸ هزار)، ایران افزایش ۱۴ برابری (۵ هزار به ۷۷ هزار نفر)، ایتالیا ۳.۵ برابر (۷۳۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر) بیشترین افزایش ممکن را داشته اند. میزان متوسط افزایش بیمار در کل دنیا در تیرماه نسبت به خرداد برابر با ۵۰ درصد (۱۸ میلیون نفر به ۲۸ میلیون نفر) بوده است. 

بررسی آمار فوتی

رییس موسسه علوم و پایش علم و فناوری گفت: تا آخر تیر ۱۴۰۱ کشورهای انگلیس، ایتالیا و فرانسه در صدر کشورهای مورد نظر به لحاظ تعداد فوتی قرار دارند و روند افزایش میزان فوتی در اغلب کشورها بجز ایران ادامه دارد. مشاهده می‌شود که میزان شیب روند فوتی در کشورهای انگلیس و آلمان نسبت به سایر کشورها در تیر همچنان ادامه داشته و جمعیت فوتی آلمان در تیرماه از ایران پیشی گرفته است. کشورهای آمریکا (بیش از ۱ میلیون نفر)، برزیل (۶۷۶ هزار نفر) و روسیه (۳۸۲ هزار نفر)، ترکیه (۹۹ هزار نفر)، کانادا (۴۳ هزار نفر )، پاکستان (۳۰ هزار نفر) و چین (۵ هزار و ۲۲۶ نفر) موارد فوتی را ثبت کرده اند.

دهقانی خاطرنشان کرد: میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۷ صدم درصد اردیبهشت برابر با ۴ صدم درصد، خرداد و تیر برابر با ۳ صدم درصد بوده است. در ستون آخر ملاحظه می شود میزان متوسط رشد فوتی همه کشورهای همزمان در تیر افزایش یا ثابت مانده است. میزان نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳ صدم درصد، اردیبهشت، خرداد و تیر برابر با مقدار ثابت ۱ صدم درصد بوده است.

 

دنیا در موج جدید کرونا/ افزایش ۱۴ برابری مبتلایان ایران در تیرماه

 

بررسی وضعیت بیماری در سایر کشورها

رییس موسسه علوم و پایش علم و فناوری همچنین گفت: میزان کل جمعیت بیماران جدید در دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳۵ میلیون نفر، اردیبهشت حدود ۲۰ میلیون نفر، خرداد  ۱۸ میلیون نفر و در تیرماه با افزایش ۵۰ درصدی به حدود ۲۸ میلیون نفر رسیده است و در نتیجه جمعیت کل بیماران در دنیا تا آخر تیر ۱۴۰۱ به بیش از ۵۳۷ میلیون نفر رسیده است.

دهقانی ادامه داد: میزان جمعیت بیماران ایران در اردیبهشت هم ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر، خرداد ۵ هزار و ۴۳۴ نفر و در تیر با افزایش ۱۴ برابری به ۷۷ هزار و ۲۲۶ نفر رسیده و آمار کل بیماران در ایران در تیر به بیش از ۷ میلیون و ۳۱۲ هزار نفر رسیده، در میان این کشورها در جایگاه ۱۷ قرار دارد. بیشترین تعداد بیماری در تیر مربوط به آمریکا (۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر)، فرانسه (۳ میلیون و ۱۳۷ هزار نفر)، آلمان (۲ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر) بوده است.

همچنین بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در تیر مربوط به کشورهای تایوان با ۰.۸۴ درصد، یونان با ۰.۵۵ درصد و ژاپن با ۰.۵۳ درصد بوده است. ایران به همراه ۳ کشور دیگر با متوسط نرخ رشد روزانه ۰.۰۴ درصد در جایگاه ۳۲ این جدول قرار گرفته ‌است. به نظر می رسد شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران در تیر نسبت به خرداد در همه کشورها در حال انجام است.

به گفته وی تعداد فوتی دنیا در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار و ۸۷۵ نفر، خرداد ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر و در تیر به ۵۷ هزار و ۶۶۷  نفر و در نتیجه میزان کل فوتی دنیا تا آخر تیر  به ۶ میلیون و ۴۰۱ هزار نفر رسیده است. بیشترین میزان فوتی در تیر مربوط به کشورهای آمریکا (۱۳ هزار نفر)، برزیل (۷۳۹۰ نفر) و انگلیس (۳ هزار نفر) بوده است.

رییس موسسه علوم و پایش علم و فناوری افزود: آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین ۱۴۰۱ برابر با هزار و ۲۸۶ نفر، اردیبهشت ۳۷۵ نفر، خرداد ۹۹ نفر یعنی کمترین میزان ممکن و در تیر به ۲۵۴ نفر رسیده است. تا پایان تیر کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۶۲۴ نفر رسیده و از این نظر در جایگاه ۱۲ جدول قرار دارد.

دهقانی گفت: میزان نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در اسفند ۱۳ درصد، فروردین ۳ صدم درصد، اردیبهشت، خرداد و تیر برابر با مقدار ثابت ۱ صدم درصد بوده و به همراه ۱۲ کشور دیگر در انتهای جدول کشورهای دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور) قرار دارد. بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوتی در تیر مربوط به کشورهای تایوان با ۱.۴۲ درصد، استرالیا با ۵۱ صدم درصد و کانادا با ۱۴ صدم درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در فروردین برابر با ۷ صدم درصد، اردیبهشت  ۴ صدم درصد، خرداد و تیر ماه سه صدم درصد بوده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: