کد خبر: ۱۵۱۳۴
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۸۸ - ۰۰:۲۲
تعداد نظرات: ۴۶ نظر
میزان یارانه نقدی، جایگاه فیش حقوق در خوشه‌بندی‌ها، نحوه اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی، تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و ...
شفاف : طی روزهای گذشته انتشار برخی اخبار درباره میزان یارانه دریافتی برای خانوار های مختلف و خوشه بندی ها نگرانی هایی را درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها ایجاد کرده است .

این در حالی است که مقامات دولتی نیز در این زمینه اطلاع رسانی درست و مناسبی انجام نداده اند و بیشتر مردم بر اساس شایعات و شنیده ها شروع به قضاوت کردن درباره این طرح کرده اند که این خود می تواند بار روانی اجرای این طرح را بسیار سنگین کند .

در این زمینه "میزان یارانه نقدی، جایگاه فیش حقوق در خوشه‌بندی‌ها، نحوه اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی، تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و ..." بخشی از پرسشهای این روزهای مردم درباره قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان دولتی، در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گرفته شده است جمعیت کشور به سه خوشه تقسیم بندی شوند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می شود ، حدود 30 میلیون نفر ، در خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته اند.

مقامات دولتی اعلام کرده اند که ‌یارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت می شود ؛ توضیح آنکه درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک ، کمتر از 473 هزار تومان است. به عبارت دیگر، خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد و خانوار شش نفره ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می گیرد.

همچنین در خوشه یک ، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و 303 هزار و سه ریال است.

برهمین اساس، در پی تماسهای مکرر کاربران خبرگزاری مهر درباره برخی ابهامات پرداخت یارانه نقدی به خانوار و نحوه خوشه بندی جمعیت کشور، این خبرگزاری در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت.

فیش حقوق جایگاهی در خوشه بندی‌ها ندارد

آیا فیش حقوق ماهانه سرپرست خانوار معیار تعیین دهکهای جامعه هستند؟ این یکی از پرسشهای موجود در این باره است. خبرنگار مهر از کارگروه تحول اقتصادی دولت کسب اطلاع کرد: براساس پنج معیار غیردرآمدی "خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی" دهک بندیها انجام خواهد شد.

بدین ترتیب مشاهده می شود که در نحوه تعیین خوشه بندی‌ها، فیش حقوق سرپرست خانوار تاتیری در آن ندارد و متغییرهای غیردرآمدی، دهک بندیها را مشخص خواهد کرد.

یارانه نقدی چقدر است؟

میزان یارانه نقدی که ماهانه به هر خانوار پرداخت خواهد شد، چقدر خواهد بود؟ بررسی‌های مهر نشان می دهد که این موضوع در کارگروه تحول اقتصادی دولت مطرح و بحثهایی درباره این باره شده، اما هنوز رقم قطعی یارانه نقدی به تصویب این کارگروه نرسیده است.

در این میان، آنچه چیزی که مشخص است، ظاهرا تیتر سال گذشته رسانه‌ها مبنی بر "70 هزار تومان یارانه نقدی به هر ایرانی در ماه" منتفی شده است. برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که یارانه نقدی برای هر نفر بین دو خوشه اول و دوم بین 20 تا 40 هزار تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر، یک خانوار پنج نفره در صورتی که در خوشه اول قرار گیرد، احتمالا ماهانه بین 100 تا 150 هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد.

نحوه اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی

آیا در سال 89 قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی آزاد خواهد شد؟ بررسی‌های مهر نشان می دهد کارگروه تحول اقتصادی دولت سناریوهای مختلفی در این باره در دست بررسی دارد اما قطعا این موضوع به صورت تدریجی و ظرف مدت پنج سال انجام خواهد شد.

اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر حاکی از آن است که در سال اول تمرکز بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی با محوریت بنزین خواهد بود، در مورد قیمت گاز، برق و آب نیز شنیده شده است که برای هر خانوار سقف مصرفی تعیین خواهد شد؛ توضیح آنکه به خانوار اعلام می شود در صورتی که تا آن سقف مصرف داشته باشند، با قیمت یارانه دار و در صورتی که مصرف بیش از آن سقف تعیین شده باشد، به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. البته تدابیر تشویقی برای خانوارهایی که کمتر از الگو، مصرف دارند، نیز اتخاذ خواهد شد.

خانوار برای تائید اصلاح اقتصادی چگونه باید عمل کند؟ براساس اطلاعیه مرکز آمار ایران، خانوار باید به سایت این مرکز به نشانی www.amar.org.ir  برای تایید اطلاعات اقتصادی اقدام کنند. زمانبندی مراجعه خانوارها نیز به این شرح اعلام کرده شده است‌: خانوارهای یک و دو نفره از سوم تا پنجم بهمن، خانوارهای 3 نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای 4 نفره از نهم تا یازدهم بهمن و خانوارهای 5 نفره از دوازدهم تا چهاردهم بهمن.

همچنین خانوارهای دیگر و افرادی که نتوانستند در این زمانها به سایت مراجعه کنند ، می توانند از پانزدهم تا بیست و دوم بهمن ماه برای تایید یا رد این اطلاعات به سایت مراجعه کنند.

حساب بانکی برای سرپرست خانوار

آیا حساب بانکی جهت دریافت نقدی یارانه ها برای کلیه اعضای خانوار باز خواهد شد؟ براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادی دولت، حساب بانکی فقط برای سرپرست خانوار باز خواهد شد و یارانه نقدی ماهانه به حساب وی واریز خواهد شد، البته تاکنون 10 میلیون کارت عدالت بانکی در این باره صادر شده و سیستم بانکی نیز برای اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده است.

پرداخت یارانه نقدی از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر نشان می دهد پرداخت یارانه نقدی قطعا در فصل بهار 89 عملیاتی می شود، البته به نظر می رسد اولین یارانه نقدی در ابتدای اردیبهشت سال آینده به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

آیا پرداخت یارانه نقدی همیشگی خواهد بود؟ آن طور که مشخص است، پرداخت یارانه نقدی سیاستی کوتاه مدت ( احتمالا یک تا دو ساله) خواهد بود. براساس برنامه دولت، این سیاست به تدریجی طی چند سال به نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل خواهد شد. اگر چه اقتصاددانان می گویند اگر چیزی به کسی می دهی، دیگر گرفتن آن بسیار مشکل خواهد بود.

افزایش 11 تا 15 درصدی تورم با هدفمندی یارانه ها

آیا دولت تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را پیش بینی کرده است؟ براساس اطلاعات خبرنگار مهر، این موضوع با محوریت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

این بانک، پیش بینی کرده است با اجرای هدفمندکردن یارنه ها، بین 11 تا 15 درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد، البته باید اشاره کرد که در صورت مدیریت درست دولت، تبعات تورمی این قانون موقتی خواهد بود. پیش بینی شده است که دولت ظرف مدت 14 ماه با تورم ناشی از این محل دست و پنجه نرم خواهد کرد.

در عین حال، اگر مدیریت درستی از سوی دولت در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه ها صورت نگیرد، قطعا آن تورم به تورمی پایدار تبدیل خواهد شد و در آن صورت، تحقق اهداف این برنامه کشور با اما و اگر مواجه خواهد شد.

یارانه نقدی به چند میلیون ایرانی پرداخت خواهد شد؟ براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادی دولت، 70 درصد مردم ایران مشمول یارانه نقدی می‌شوند و سیاست یارانه غیر نقدی نیز برای سایر اقشار جامعه در دست بررسی است. به عبارت دیگر، اگر جمعیت کشور را حدود 73 میلیون نفر برآورد کنیم، حدود 50 میلیون نفر مشمول یارانه نقدی می شوند.

نتایج راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار چگونه بوده است؟ گزارش مرکز آمار ایران درباره نتایج راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نشان می دهد سازمان ثبت احوال 99.6 درصد این اطلاعات را تائید کرده است.

راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در بخش تحصیلات 85 درصد، در بخش بیکاری 70 درصد، در بخش خودرو 80 درصد ، در بخش تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی 90 درصد و در بخش تحت پوشش سازمانهای حمایتی 97 درصد گزارش شده است.

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴۶
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۳۰
0
1
باز نشستگان با حد اقل حقوق شامل در یافت میشوند
ناشناس
|
-
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۳
0
0
عالي
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
اگر فيش حقوقي مد نظر نبوده كه من هيچ كدام از ديگر موارد را بجز ماشين نداشتم پس چرا در خوشه سوم قرار گرفته ام
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
با حقوق 250 هزار تومان در ماه و 150 هزار تومان اجاره منزل در خوشه 3 قرار گرفتم!!!! با وضعیت کاری که الان پیش آمده مطمئنا این حقوق را نیز کسب نخواهیم کرد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
به زودی ما هم که در خوشه سوم هستیم ؟؟؟ به سمت خوشه های پایین تر سوق پیدا می کنیم و عدالت برقرار می شود .
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
پس تکلیف کسانی که در خوشه 3 هستند چی میشه ؟؟؟ مگر نه اعلام کردند که به صد در صد مردم یارانه تعلق می گیرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
سلام به عزیزان من ماهانه 100000 تومان درامد ندارم اما این کارشناسان با سواد من را در خوشه 2 قرار دادند خیلی خنده دار است؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
بنده با حقوق اداره کار و بدون ماشین و مسکن و باماهیانه 150000تومان کرایه خانه در خوشه 3 قرار گرفته ام.واقعا که. این نتیجه 3000ساعت کار کارشناسی...
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
به جز یک خودروی سواری مدل پایین هیچ چیز تو دنیا ندارم نه شغلی دارم نه یک متر زمین نه یک ریال درامد تو خوشه 3 قرار گرفتم عدالت اجرا شد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
1
پس تکلیف کسانی که تا حالا موفق به ثبت نام یارانه ها نشده اند چه می شود؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
با ماهی دویست هزار تومن حقوق چرا باید در خوشه 3 قرار بگیرم ملاک خوشه بندی چیست؟
قرعه کشی شده است؟
اگر نشده شما بیاید با ماهی دویست هزار تومن زندگی کنید.
ن(ه ماشین،نه خانه و نه سرمایه) باید با کسانی که دارند برابر باشم؟
واقعا برای خودم متاسفم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۱ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
خداروشکرماکه درخوشه اول هستیم ولی تکلیف اونهایی که اوضاع مالی خوبی ندارندودر خوشه 3 قرار گرفته اند چی میشه؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
چرا فقط حقوق ناخالص و مدرک را ملاحظه نموده اند وعدم تملک مسکن ماشین و این همه اقساط را ندیده اند خدا بخیر کند که اگر خوشه بندی چنین باشد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۵۸ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
به چه عنوان من كه خودسرپرست هستم و يك كار شركتي دارم در خوشه سه قرار گرفته ام
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۵۸ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
ماهی 300000هزار حقوق ماهی 200000هزار قسط بابت ازدواج خودرو مدل پایین اجاره خونه و خورد و خوراک و .... چون لیسانسیم و حقوق دیپلم را میگیریم خوشه 3 هستیم با اونی که کارخونه داره یکی هستیم و اونی که بی سواده 6 بچه داره ولی طلا فروشه بیمه رد نمیکنه میلیاردره خوشه 2 یا 1 باشه آیا حقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
خیلی مسخره است آخه بگو کسی مثل من که ماهی 260 هزارتومان اجاره می ده و حقوقش هم 450 هزار تومنه چطور تو خوشه 3 قرار میگیره که اصلا تکلیفش هم مشخص نیست
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۱۳ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
هيچ گونه امكاناتي در زندگي ندارم نه خانه نه پس انداز و نه حساب بانكي و سرمايه 35 ميليون تومان هم قرض بار هستم جالب تر اينكه خوشه نشين 3هستم به به
ناشناس
|
-
|
۲۳:۵۰ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
0
0
زن بیوه اجاره نشین با یک فرزند نه حانه نه ماشین نه کار و بدون درآمد در حوشه 3
احسنت به این کار کارشناسی
ناشناس
|
-
|
۱۳:۰۲ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۵
0
0
باماهی 300000تومان حقوق و150000تومان اجاره درخوشه 3قرارگرفته ام .
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۵
0
0
من هیچ ملک .ماشیی ندارم ومنو همسرم دانشجوی پیام نور هستیم و من بیکار شدم والان با موتور کار می کنم و10 میلیون وام دارم که 3 قسطش عقب افتاده البته غیر از وام دانشگاه...و خبر تازه اینکه احتمالا" بخاطر بیماری همسرم وعمل جراحی مجبور بشم 8میلیون دیگه قرض کنم و خبر خیلی جالب اینکه در خوشه 3 قرار گرفتم.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۵
0
0
من که نه خانه نه کار درست و حسابی دارم چرا در خوشه 3 قرارگرفتم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۵
0
0
من با حقوق ماهانه 240000 تومان و ماهانه اجاره 120000 هزار تومان و 60000 هزار تومان قسط خوشه 3 شدم و یکی از دوستانم با داشتن 2 عدد خانه و 2 عدد خودرو و ماهیانه 800000 هزار تومان حقوق خوشه 2 شده است واقعا منصفانه است ؟
ناشناس
|
-
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
0
0
با عرض سلام در مرداد ماه 1387 خانوار ما 3 نفر بود حالا که برادرم به دنیا امده خانوار ما 4 نفر شده تککلیف ما چیست ما را راهنمایی کنید با تشکر
ناشناس
|
-
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
0
0
من در خوشه سه قرار گرفته ام در حالیکه نه درامد ثابت نه ماشین ونه خانه ای دارم پس به این خوشه بندی اعتراض دارم لطفا رسیدگی کنید
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۱۲ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
0
0
مادر 62 ساله ی بیمارم سرپرست خانواده ی 3 نفری ماست.شما بگوییدما با اجاره ی خانه ی 380هزار تومان در ماه و خواهر دانشجویم و بدون بیمه و حقوق مستمری چرا ما بایددر شاخه ی 3 قرار بگیریم؟ما همین الان هم با حقوق ناچیز کمیته ی امداد و کارکردن مادر پیرم به سختی زندگی میکنیم!
ناشناس
|
-
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
0
0
lمن دانشجويم و نون شب ندارم چرا در خوشه 3 قرار گرفتم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۴۶ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
0
0
من با بیکاری که حدودا 2سال گریبان گیرم می باشد و ماهیانه 600 هزار تومان قسط و اجاره ی خانه می پردازم وبا جراحی قلبی که در بیمارستان دی کردم به مبلغ 12 ملیون تومان هزینه بیمارستانم شده که آن هم به صورت قرضه الحسنه از شخص خیری دریافت نمودم و دارای مادر همسر و فرزند می باشم چه طور در خوشه ی 3 قرار گرفته ام؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۷
0
0
جناب دکتراحمدی نژاداینجانب2سال پیش تقاظای10میلیونتومان برای پرداخت بدهی خودکه بابت جراهی قلب خود به شماداده بودم که بصورت وام به اینجانب پرداخت شود بانک صادرات ازطرف جناب عالی نامه ای به این جانب دادند که به بانک مراجعه کنم و 3ظامن ببرم برای دریافت 500هزار تومان که بنده حقیر از قیدش گذشتم ایا این عدالت است ؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۷
0
0
من امید امجد پور هستم از سنندج دارای یک فرزند وهمسر که در خانه اجاره میدهم ماهیانه 135000 تومان ودر یک مغازه که اجارهای میباشد هم به مبلغ 250000 تومان اجاره میدهم والا به زور زندگی واموراتمان میچرخد بالای 5 میلیئن تومان بدهکار میباشم مبلغ 10 میلیون تومان وام اوردم تا توانستم این مغازه را بگزارم اون وقت من را در خوشه سوم قرار داده اند به نظر شما من وضع خوبی دارم ولیاقط خوشه سوم رادارم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۱۷ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۷
0
0
من در خوشه سه قرار گرفته ام در حالیکه نه درامد ثابت نه ماشین ونه خانه ای دارم اجاره ام 230 هزاره درآمدم 300 ...اين اجراي عدالته؟؟؟؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۹
0
0
ما هنوز فرم یارانه را همو تکمیل نرده ایم ما بایید چکار کنیم با این شماره لطفا" تماس بگیریم 09141856792
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۹
0
0
من نه درس می خونم نه کار می کنم به نظر من این یارانه برای یه ماه هم باشد الی است
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۹
0
0
آقا این عدل ما با شش نفر جمعیت که سه نفر از پسر های من که با من زندگی میکنن مشغول کار هستن باحقوق حد اقل وزارت کاری وخود من هم بازنشسته ارتش با ماهی 120.000 هزار تومان اجاره جزئ خوشه سوم قرار گرفتیم یعنی اگه به ما یارانه تعلق نگیره ما باید بریم گوشه خیابون گداییی و این انصافه قیمت همه چیز هم سر به آسمون میبره.تازه اگه بتونیم یه لغمه نون گیر بیارم.خواهش میکنم بگید بر چه اساسی منی که از یه قشر زیر خط فقر هستم .با کسی که پولش از پارو بالا میره توی یه خوشه قرار میگیرم.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
0
0
کسانی که به دلایلی تا تاریخ 24/5ثبت نام نکردن تکلیفشان چیست
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۷
0
0
خاک تو سر ما که نشستیم و منتظریم تا اسممون از لیست آمار بره تو لیست سامانه تا بانکمونو مشخص کنیم الان دو ساله که دنبال این یارانه کوفتی هستم ولی کی درست میشه معلوم نیست انگار این مملکت صاحب نداره بابا تا کی میخوایید این مردم بیچاره رو سر کار بذارین یه دفعه بگید دیگه نمیدیم و خودتونو از این دروغ گفتن خلاص کنید بخدا مامسخره شما نیستیم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۹
0
0
با سلام و احترام، ممنون می شم اگر راهنمایی بفرمایید به چه طریقی می توانیم یارانه ها را قطع کنیم از کجا باید اقدام کنیم؟لطفا مراحل اداری و شرایط حذف یارانه ها را بفرمایید.
یک دخ خوب
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
0
0
خیلی کم میدن
غلامعباس سیاسی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
0
0
باسلام
میخواستم بدانیم چرا برای اینجانب مرحله دوم یارانه واریز نگردیده است ؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
0
0
کسانی برایشان پیامک نیامده ولی به سایت رفاهی رفتند و عدم انصراف کردند چرا برایشان یارانه نریختند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
سع
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
0
0
کسانی که پیام براشون نیامده رفتند به سایت رفاهی چرا براشون یارانه نریخته؟؟؟؟؟
لطف
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
0
0
من معلم حق التدریسی با حقوق 350 هزار تومن هستم یارانه نان ما را پرداخت نکردند
ثریا احمدی شربیانی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۷
0
0
باسلام من تازه ازدواج کردم برای اینکه بتونم بعد از این یارانه رو خودم دریافت کنم چه اقداماتی لازم هست ؟
بابک
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
0
0
واقعا براتون متاسفم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
0
0
به نظر من شما قبل از اینکه یارانه ها رو هدفمند کنیید جا داشت امار ها تونو درست کنیید
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
0
0
منظور از میانگین مجموع درامد اعضای خانواده چیست؟ آیا اگر به جز سرپرست خانوار بقیه اعضای خانوار درآمدی دناشته باشند ،حقوق سرپرست تقسیم بر تعداد اعضای خانواده می شود؟
شکرالله
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
0
0
ایایک شماره تلفن همراه رامیتوان برای دوسرپرست دوخانوارمتفاوت استفاده کرد
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر