کد خبر: ۵۶۹۹۷
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۶
تعداد نظرات: ۱۱ نظر
طي هفته هاي گذشته و پس از خانه نشيني ده روزه دكتر احمدي نژاد مباحث زيادي درباره اين ماجرا در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شده است . اما واقعيت اين است كه به نظر مي رسد به آن اندازه اي كه به نقش مشايي در اين ماجرا پرداخته شده ، به نقش خود دكتر احمدي نژاد كه ...

شفاف : طي هفته هاي گذشته و پس از خانه نشيني ده روزه دكتر احمدي نژاد مباحث زيادي درباره اين ماجرا در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شده است . اما واقعيت اين است كه به نظر مي رسد به آن اندازه اي كه به نقش مشايي در اين ماجرا پرداخته شده ، به نقش خود دكتر احمدي نژاد كه نقش اصلي و تصميم گيرنده اول اين داستان بوده پرداخته نشده است . 

در اينكه مشايي افكار منحرفي دارد و نقش مهمي را در دولت و برنامه هاي احمدي نژاد و دولتش ايفا مي كند ، ترديدي وجود ندارد .در اينكه مشايي روابط خاصي با برخي افراد مشكوك داشته و دارد و برخي انحرافات اقتصادي و اعتقادي به وي نسبت داده مي شود بحثي نيست . در اينكه رسانه ها به درستي به نقش مشايي اشاره مي كنند شكي نيست . اما بي تعارف بايد پرسيد ، چرا دكتر احمدي ن‍ژاد را نقد نمي كنيم ؟

سوال اصلي اين است كه احمدي نژاد قهر كرد و به خانه اش رفت يا مشايي قهر كرد ؟ مسلماً در اين ماجرا بايد به نقش مشايي و تاثير گذاري مشايي بر روي احمدي نژاد پرداخت . اما چرا احمدي نژاد تاثير مي پذيرد ؟ آيا اگر همفكر با مشايي نباشد و يك روش مشترك با او را انتخاب نكرده باشد ، باز هم تاثير مي پذيرد ؟ آيا مشايي تصميم گرفت كه احمدي نژاد قهر كند يا خود دكتر احمدي نژاد شخصا اين تصميم را اتخاذ كرد و به آن عمل كرد؟

واقعيت اين است كه احمدي نژاد از مشايي تاثير مي پذيرد چون با او همفكر است . به عبارت ديگر مشايي و احمدي نژاد رابطه اين هماني دارند . يعني نمي توان احمدي نژاد را از مشايي جدا دانست و مشايي را جداي از احمدي نژاد مورد نقد و بررسي قرار داد .

از اينرو به نظر مي رسد رسانه ها ، تحليلگران سياسي و نخبگان بايد ضمن اينكه به نقش مشايي مي پردازند توجه كنند كه مسئوليت اصلي قهر و خانه نشيني ده روزه با شخص دكتر احمدي نژاد است و از همه بيشتر خود ايشان پاسخگوي پرسش هاي اساسي در اين زمينه باشند .

البته به نظر مي رسد برخي دوستان رسانه اي ضمن موافقت با اصل اين بحث ، چندان راضي نباشد كه به آن پرداخته شود . چون عده اي در بت كردن دكتر احمدي نژاد نقش ايفا كرده اند و امروز ضمن اينكه قبول دارند كارشان اشتباه بوده ، حاضر به علني كردن آن نيستند .

از ابتدا هم نيازي نبود كه رئيس جمهور را تبديل به يك قهرمان ملي در نزد افكار عمومي كنند و از او چهره اي بسازند كه هيچ كس نتواند انتقاد كند . چه لزومي داشت صدا و سيما دائم روي رئيس جمهور به عنوان مرد اول اجرايي كشور مانور تبليغاتي بدهد ؟ واقعيت اين است كه فضاسازي هاي تبليغاتي و سياسي هاله اي دور احمدي نژاد كشيد كه هر شخصيت اصولگرايي كه خواست از او نقد كند هم مورد حمله قرار گرفت . آنقدر به مجلس و نمايندگان اصولگراي منتقد حمله شد كه برخي از نمايندگان مجلس هفتم از نامزدي براي انتخابات مجلس هشتم منصرف شدند . معلوم است كه وقتي چنين برخوردي با منتقدان اصولگراي يك فرد مي شود و هر روز به يك نهاد و قوه اي كه انتقادي به رئيس جمهور مطرح كرده حمله مي شود و تهمت زده مي شود ، به مرور به جايي مي رسيم كه برخي از اطرافيان رئيس جمهور دچار چنان توهمي مي شوند كه اين اتفاقات رخ مي دهد .

احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني اش حرف درستي زد ،اگر به آن عمل كند . رئيس جمهور و دولت بايد كار كنند و امور مملكت را به پيش ببرند . قرار نيست رئيس جمهور قهرمان سياسي باشد ، اصلاً لزومي ندارد كه رئيس جمهور هر روز يك جنجال سياسي به پا كند . رئيس جمهور بايد كار خودش را بكند و كارش هم راه انداختن دعواي سياسي نيست .

متاسفانه چند دوره اي است كه روساي جمهور ما بيش از آنكه قهرمان حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم باشند ، تبديل به قهرمان سياسي عده اي مي شوند . يك روز خاتمي رئيس جمهور مي شود و طرفدارانش مي شوند "دوم خردادي" ، وقتي هم كه مي رود دوم خرداد را با خودش مي برد . يك روز احمدي نژاد رئيس جمهور مي شود و عده اي مي شوند "احمدي نژادي ". تا وقتي كه هست همه احمدي نژادي ها پست و مقام دارند و ... بعد از رفتنش هم احتمالا اين گروه با او مي روند . هيچ وقت هم كسي نبايد به اينها بگويد بالاي چشمتان ابروست چون قهرمان عده اي شده است . اگر تورم واقعي 40 درصد باشد نبايد مطرح كرد چون احمدي نژاد قهرمان ملي شده است و اين انتقاد به او آسيب ميزند . اگر مشاورش حرف نادرستي مي زند بايد سكوت كرد ، اگر خود رئيس جمهور قهر مي كند باز هم بايد دندان روي جگر گذاشت و تحمل كرد تا مبادا اين قهرمان تخريب شود . اصلاً قهرمان ميخواهيم كه چه بشود ؟

بايد يك جايي اين بازي باخت باخت براي ملت و مملكت را تمام كنيم . ما نيازي به بت ساختن از رئيس جمهور نداريم كه بعدا نتوانيم به او بگوييم بالاي چشمش ابروست . ما نيازمند رئيس جمهوري هستيم كه بيايد كار كند و مشكلات مملكت را حل كند . جاي منازعات سياسي در سطوح بالاي دولتي نيست و تا زماني كه عالي ترين سطح مديريت اجرايي كشور در معرض دعوا و جنجال سياسي باشد آش همين آش است ، كاسه همين كاسه .

درست است كه رئيس جمهور از نظرگاه گروه هاي سياسي بايد وي‍ژگي هاي نزديك به معيارهاي آن گروه ها را داشه باشد ، اما ديگر نه " دوم خردادي " مي خواهيم  نه " احمدي نژادي " . ما رئيس جمهوري مي خواهيم كه وقتي پايش به پاستور رسيد دغدغه اولش ساختن ايران باشد نه آوردن همراهان و اعضاي ستاد انتخاباتي اش به دولت و توزيع پست و مقام و ثروت و ...

اين موضوع بوي‍ژه در جريان اصولگرا بايد با جديت بيشتري مورد توجه قرار گيرد . ما در جريان اصولگرا ، به رئيس جمهوري ولايتمدار ، متدين ، پاك دست ، ساده زيست ، معتقد و پاي بند به ارزش ها ، كارآمد و مدير نياز داريم  كه بدون ورود به دعواهاي سياسي به حل مشكلات مملكت بپردازد .

جريان اصولگرا ولايت را دارد و قهرمان اصلي او ولايت است ، پس نيازي به قهرمان سياسي ديگري ندارد . نيازي نداريم در صدا و سيما و جاهاي ديگر يك نفر را آنقدر بزرگ كنيم كه احساس كند راننده اتوبوس انقلاب اوست ! نياز نداريم اگر يك نفر رفت در يك دانشگاهي سخنراني كرد به او بگويم قهرمان فلان جا و فاتح فلان جا . اگر رفت جايي و موضع نظام و انقلاب را با شجاعت مطرح كرد به وظيفه اش عمل كرده است و قهرمان اصلي كسي است كه نظام را به سمتي راهبري كرده كه اين گفتمان در دنيا مطرح شده و اين جسارت در مديران نظام ديده مي شود كه حرف ملت ايران را در صحنه جهاني مطرح كنند . قهرمان ملي ما رهبري است كه با تدابيرش و حتي مقاومتش در برابر فشارهاي استكباري و مشكلات نظام را به سمتي رهنمون كرده كه امروز يك حرف تازه در دنيا داريم . اين حرف تازه نه حرف احمدي نژاد است و نه حرف هيچ كدام از روساي جمهور قبلي . حرف يك ملت مسلمان انقلابي است كه با رهبري ولايت فقيه 32 سال گذشته با جرات حرفش را همواره مطرح كرده است . پس چرا اصرار مي كنيم كه هر 8 سال يك قهرمان جديد بسازيم كه خودمان هم از عهده اش بر نياييم ؟!

 بي ترديد در نظام جمهوري اسلامي ايران راننده اتوبوس انقلاب و نظام شخص ولي فقيه است . نشاندن هر فرد ديگري حتي رئيس جمهور در جايگاه راننده سبب بروز تصادفات و حوادثي مي شود كه گاهي مشاهده مي كنيم . بنابراين يادمان باشد از اين پس هيچگاه سعي نكنيم هيچ رئيس جمهوري را در جايگاه راننده قرار دهيم . رئيس جمهور هم بايد مانند بقيه مسافران قابل پياده كردن باشد ، نه اينكه هر وقت دلش خواست بگازد ، هر وقت دلش خواست ترمز بگيرد و يا اگر يكي از دوستانش را خواستيم از ماشين پياده كنيم ، چنان ترمز ناگهاني بزند كه همه را دچار آسيب جدي كند .

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
شفاف خیلی به این موضوعات با پوشش دادن مساله بوجود آمده دامن می زند واز آب گل آلود ماهی می گیرد اگر قهرمان سازی ممنوع است دامن زدن به مراتب ممنوع تر است ملت نه فتنه گر رامی خواهد ونه جریانات انحرافی را بلکه درخط رهبری قرار دارد آقایان باید خودرا با این محور تنظیم کنند
وسایتها هم به آرمانهای انقلاب با بصیرت تر عمل نمایندخیلی از جاها باید سکوت کرد وجای دیگر هم فریادهارا بلند ساخت وآیا الان جای این قیل وقال هست که شفاف به آن دامن می زند ؟؟!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
بجای این حرفا برای احمدی نژاد دعا کنید


خدا شاهده حق احمدی نژاد این نیست
حق کسی که از فرط خستگی خدمت گاهی وقتها از هوش میره این نیست

ایا احمدی با خاتمی که از کارهاش رنگ کردن ریش و دست دادن با زنها و دیدار با جورج و .. بود یکی است؟

ایا احمدی حقش اینه؟

دعا کنید براش که خدا از شر این گروه منحرف مرموز خلاصش کنه

همه صلواتی بفرستیم برای عاقبت بخیری احمدی نژاد و نابودی جریان خبیث انحرافی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
رییس جمهور مشایی ورحیمی و بقایی و جوانفکر منحرف را برکنار وبا انها قطع ارتباط کند جانمان را برایش میدهیم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
در جواب نوسنده مقاله باید گفت چرا حالا از خواب بیدار شدی و اما درباره افرادی یا بهتر بگویم فردی که نظر داده باید بگویم خداوند به راه راست هدایتتان کند
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
جریان فتنه انحرافی در درون دست اندرکاران این سایت ریشه دارد که بر شاخ انقلاب نشسته وبن میبرند و از قهقه تفرقه افکنان غافلند . مدعیان هدایت افکارعمومی حود به تحریک ورشکستگان سیاسی به انحراف از آرمانهای نظام در غلطیده اند
ناشناس
|
UNITED STATES
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
ای جون
ناشناس
|
BELGIUM
|
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
زنده باد احمدی نژاد با تمامی حواریون.
ناشناس
|
NETHERLANDS
|
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
انقد از این مشایی بد نگید مگه چه کار بدی کرده که انقد دشمنشین!!چون فقط روشنفکره دشمنشین
ناشناس
|
CANADA
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
0
0
تاسف می خورم که خوانندگان خاتمی را خیلی بد و احمدی را خیلی خوب میدانند دوستان بیاییم ایران را بسازیم ما هم میتوانیم بگوییم که خاتمی هیچوقت روی حرف رهبری نظام حرف نزد...اما بیاییم و ببینیم که آیا این دفع و انتقاد های کورکورانه تاکنون به ما کمکی کرده؟ نه واقعا"...نه به خدا...همه ما در وجدانهایمان واقعیت را میدانیم...میدانیم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
0
0
در این چند سال اخیر این جزو بهترین مطالبی بود که خوندم و واقعا متشکرم.قهرمان سازی پروژه ای بوده که در دول قبلی هم شکل گرفته بوده و ضررش رو دیدیم.نمیدونم چرا دوباره اون به شکل افراطی تری اون رو داریم پی میگیریم.درسته که اقای احمدینژاد بیشترین کار رو کرده اما باید اینو در نظر گرفت که وقتی جمعیت کشور بیشتر میشه بطور طبیعی کار هم بیشتر میشه.متاسفانه همهی کارهاو اقدامات کابینه هم مقدس جلوه داده میشد در حالیکه شاید اشتباهی هم توش بود.تا اینکه بحث میان رهبری و ایشان پیش امد و شاید اگر بحث روی کسه دیگری بود بازهم هواداران افراطیه ایشون جانبدار ایشون بودند کما اینکه هنوزم عده ای ازشون حمایت تمام و کمال کرده اند.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۲/۳۰
0
0
آقای احمدی نژاد زحمات زیادی کشیده و البته جای تشکر از ایشان هم هست. چرا تشکر و تمجید نکنیم؟ چون به نظر شما ممکنه بت بشه؟ این که دلیل نشد! بدتون نیاد ولی من فکر می کنم نویسنده ی این مطلب یه جورایی دق دلی از آقای احمدی نژاد داره
ما از آقای احمدی نژاد به خاطر زحماتی که کشیده تشکر می کنیم اما ملت حواسشون جمع هست و اگر روزی آقای احمدی نژاد (با تمام زحماتی که کشیده) از خط و معیار خارج بشه همین کسانی که ازش به خاطر زحمتاش تشکر کردن کنارش می ذارن. همین طور که توی ایام فاطمیه این موضوع رو دیدیم.
پس به نظر من این کینه توزانه ترین حرف است که ما از کسی تشکر نکنیم مبادا بت بشه و از این حرفا.
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر