سایت خبری تحلیلی شفاف

اخبار مهم
انگاره ای نادرست که باعث کاهش اثرگذاری مثبت مجلس می شود
نگاهداری با اشاره به انتظارات اشتباه از مجلس تشریح کرد:

انگاره ای نادرست که باعث کاهش اثرگذاری مثبت مجلس می شود

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس گفت: این انگاره که نماینده و مجلسی کارآمدتر و مطلوب‌تر است که طرح‌های بیشتری در آن ارائه شود و تذکر، سوال و تحقیق و تفحص بیشتری انجام دهد، انگاره نادرستی است که موجب کاهش اثرگذاری مثبت اقدامات مجلس در وضعیت کشور شده است.
امارات در آتش صهیونیسم گرفتار می‌شود
امیرعبداللهیان:

امارات در آتش صهیونیسم گرفتار می‌شود

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی خطایی راهبردی است و با این اقدام، امارات در آتش صهیونیسم گرفتار می‌شود.
يادداشت
جدیدترین اخبار