برچسب ها - باکلوفن
برچسب: باکلوفن
وضعیت تغذیه ای ایجاد کنند باکلوفن و سایر شل کننده...
کد خبر: ۴۳۵۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


باکلوفن گاباپنتین متوکلوپرامید...
کد خبر: ۴۳۳۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


به موارد زیر اشاره کرد هالوپریدولکلروپرومازینباکلوفنگاباپنتینمتوکلوپرامید...
کد خبر: ۴۳۳۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴


توان به موارد زیر اشاره کرد هالوپریدول کلروپرومازین باکلوفن گاباپنتین...
کد خبر: ۴۳۳۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳


شما شود به عنوان مثال باکلوفن برای برخی از افراد...
کد خبر: ۴۲۵۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶


شده "دگلوفین یا باکلوفن " به هیچ وجه استفاده نکنید... یا باکلوفن در یکی از شهرستان ها خبر داد و...
کد خبر: ۳۸۰۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱


باکلوفن به هیچ وجه استفاده نکنید چون در مدت 72...
کد خبر: ۳۷۶۴۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳


های عضلانی نیز می تواند با مصرف داروهائی مانند باکلوفن...
کد خبر: ۲۶۵۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۴


کلرپرومازین داروی انتخابی هالوپریدول باکلوفن متوکلوپرامید گاباپنتین فنی توئین والپروئیک...
کد خبر: ۲۶۳۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۸


ریز نوشته باکلوفن نخرید و نخورید چند نفر تو کما...
از فرآورده های سرماخوردگی بزرگسالان حاوی باکلوفن نیست چرا که... باکلوفن و وجود دارویی که روی آن اسم استامینوفن و... باکلوفن نوشته شده باشد از اساس زیر سوال است سازمان...
کد خبر: ۲۱۲۲۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷


سلکسیب باکلوفن پیروکسیکام مفنامیک اسید ایندومتاسین مانند گذشته مجاز است...
کد خبر: ۱۵۸۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳


در درمان سکسکه داروهایی مانند لارگارتین هالوپریدول باکلوفن و تجویز...
کد خبر: ۱۲۱۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۰۷