برچسب ها - کاریزما
برچسب: کاریزما
سحر قریشی در برنامه دید در شب:
ایشان را دیدم یک کاریزمایی در وجودشان داشت که آن... کاریزما را وقتی با شهاب حسینی زمانی که در فیلم...
کد خبر: ۳۶۶۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۰


آن را می توان در یک کلمه خلاصه کرد کاریزما... را ریشه کن کند شخصیت کواچ هم چندان کاریزماتیک نیست...
کد خبر: ۳۵۲۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۳


می توان به نبود یک رهبر کاریزما در راس حزب...
کد خبر: ۳۲۶۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۸


و رفتار خاص ایشان که به شهیدآوینی نوعی کاریزما بخشیده...
کد خبر: ۳۲۰۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۹


عزت الله انتظامی را دیدم شیرینی و کاریزما و قیافه...
کد خبر: ۳۲۰۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۸


آنها به امام ره علاقه کاریزما بود اما علقه ما... تنها شخصیت کاریزمای امام و رهبری نبوده بلکه بر اساس...
علاقه آنها به امام ره علاقه کاریزما بوداما علقه ما... تنها شخصیت کاریزمای امام و رهبری نبوده بلکه بر اساس...
کد خبر: ۳۱۳۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶


شخصت کاریزماتیک وی یکی از یاران دیرین حضرت امام و... عنوان یک شخصیت کاریزما و موثر و کم نظیر برای...
کد خبر: ۳۱۳۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶


می شود برخی گفتند ما قبول داریم امام کاریزما بود...
کد خبر: ۳۰۹۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸


یک شخصیت کاریزما بود و پس از وی کسی نمی...
کد خبر: ۳۰۹۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷


وضع عراق و فقدان رهبرانی کاریزما مثل زرقاوی افول فعالیت...
کد خبر: ۳۰۱۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵


هستند که ایشان فقط رهبر سیاسی نیست حتی افرادی کاریزما... هیتلر هم کاریزما داشت برخی نقطه سلطه و نفوذ امام... می دانند و امتیاز هر دوی آنها را خاصیت کاریزمایی...
کد خبر: ۳۰۰۸۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲


گیرد و می نویسد با توجه به نبودن رهبری کاریزما...
کد خبر: ۲۹۹۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷


و می نویسد با توجه به نبودن رهبری کاریزما و...
کد خبر: ۲۹۹۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷


رهبری یا مدیریت کاریزماتیک است یک فردی کاریزما دارد و...
کد خبر: ۲۹۴۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵


پیروز انتخابات باشد روحانی بودن کاریزما داشتن و سید بودن... و همچنین سیادت روحانی بودن و کاریزمای خاتمی کمک بسیاری...
کد خبر: ۲۸۱۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸


شیوه آرام و سیاست هایی مترقی دارد و اردوغان کاریزما...
کد خبر: ۲۷۴۵۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۲۷


اما حضور یک پاسور با تجربه باهوش و کاریزما مثل...
کد خبر: ۲۵۷۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷


درگفت وگوی شفاف با منصورحقیقت پور،عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد
شخصیتی کاریزما دارد ...
مدیریت ثمربخش است و شخصیتی کاریزما دارد ...
کد خبر: ۲۴۵۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۰۹


امیدی برای موسیقی نمایش کاریزما از یزد برگزیده حامد علیزاده...
کد خبر: ۲۳۵۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲


موسیقی نمایش کاریزما از یزد 2- حامد علیزاده برای موسیقی... برای کارگردانی نمایش کاریزما از یزد 5-محمد شاکری برای کارگردانی...
کد خبر: ۲۳۵۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲