کد خبر: ۲۱۲۶
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۸
ویژگی های دستگاه دیپلماسی دولت از نگاه صدر

آنها دستگير مي شوند و بعد از دو روز تبليغات به يکباره آزاد مي شوند و با هديه رئيس جمهور و به همراه رئيس جمهور و هيات دولت بدرقه مي شوند.

نگاه غیر علمی به سیاست خارجی، عدم شناخت محیط بین المل و استفاده از کار کارشناسی خبرگان سیاست خارجی، به کاربردن ادبیات غیر دیپلماتیک در روابط بین الملل، اتخاذ مواضع انفعالي برخلاف سياست اعلاني تهاجمي و عدم به کارگيري سياست خارجي در توسعه همه جانبه کشور مهمترین ویژگی هایی است که محمد صدر برای سیاست خارجی دولت بر می شمرد.

به گزارش«شفاف» محمد صدر معاون وزارت امورخارجه در دولت گذشته درباره عدم شناخت محيط بين المللي و عدم استفاده از کار کارشناسي خبرگان سياست خارجي در دولت نهم نوشته است: ممکن است همه افراد در مورد مسائل مختلف اطلاعات کافي نداشته باشند ولي به مرور زمان با استفاده از کارشناسان و خبرگان تبحر و اطلاعات بيشتري کسب مي کنند. ولي در اين دولت شاهد بوديم از خبرگان و کارشناسان استفاده نمي شود.

صدر درباره اتخاذ مواضع انفعالي برخلاف سياست اعلاني تهاجمي افزود: يکي از اين موارد در جريان تجاوز ملوانان انگليسي به آب هاي ايران رخ داد. وزير دفاع انگليس وقتي پارلمان انگليس سوال مي کند چرا ايران اينها را دستگير کرده و شما هيچ عکس العملي نشان نداديد و بايد عکس العمل شديدي نشان مي داديد، اظهار کردند آنها به داخل آب هاي ايران رفته بودند يعني به آب هاي ايران تجاوز کرده بودند. آنها دستگير مي شوند و بعد از دو روز تبليغات به يکباره آزاد مي شوند و با هديه رئيس جمهور و به همراه رئيس جمهور و هيات دولت بدرقه مي شوند.

وی همچنین در یادداشت خود که در ضمیمه اعتماد منتشر شده، درباره عدم به کارگيري سياست خارجي در توسعه همه جانبه کشور نوشت: در توسعه اقتصادي کشور، بايد سياست خارجي در اختيار آن باشد که بتواند سرمايه هاي خارجي را جذب کند اما متاسفانه هيچ کدام از اينها انجام نشد. در اين فضا بايد نرخ ريسک سرمايه گذاري در ايران را با اتخاذ سياست خارجي مناسب پايين آورد در حالي که وقتي سياست خارجي ما ماجراجويانه شد اين نرخ افزايش پيدا مي کند و سرمايه گذاري کاهش پيدا مي کند.

صدر در ادامه افزود: عدم رشد توريسم که به دليل تبليغات منفي عليه ايران در اثر سياست هاي تهاجمي، عدم جذب سرمايه هاي خارجي و عدم استفاده از بحران اقتصادي که جهان را با بحران مواجه ساخت نشانه هاي سياست خارجي ضعيف است. ايران منطقه امني بود که اگر در سياست خارجي به درستي عمل مي شد خيلي از سرمايه ها وارد بازارهاي ايران مي شد. همه اين مسائل با آنچه شعارش داده مي شد و با اصول سياست خارجي، حکمت، عزت و مصلحت کشور در تضاد قرار مي گيرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: