کد خبر: ۲۲۳۴
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۰:۰۲

در بحران جهاني كه سه سال قبل رخ داد و با جهش جهاني قيمت‌ها بازار داخل تحت تأثير قرار گرفت و برخي از دست‌ها نيز در داخل به اين موضوع دامن زدند كه فشار آن به قشرهاي آسيب پذير، كارمندان و كارگران وارد شد.

رئيس جمهور با بيان اينكه 50 تا 70 هزار تومان براي هر نفر يارانه پيش‌بيني شده، گفت: بر اين اساس يك خانواده 5 نفره ماهانه 300 هزار تومان دريافت مي‌كند كه مجموع مصرف آب، برق و گاز اين خانواده 70 تا 130 هزار تومان خواهد شد، در حالي‌كه دريافتي اين خانواده 300 هزار تومان است.

به گزارش فارس، محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور كشورمان در ادامه سخنان خود در جمع مردم اسلامشهر در استان تهران، ساماندهي وضع اقتصاد كشور را از اولويت‌هاي كاري دولت نهم دانست و گفت: با وجود تلاش‌هاي فراوان ملت و دولت در سال‌هاي متمادي و سازندگي هاي وسيع، اما هنوز در بخش اقتصاد مشكلات داريم.

احمدي نژاد با بيان اينكه امروز مصرف در كشور ما به طور كامل به صورت نامتوازن، نامتعادل و بر خلاف عدالت است، افزود: يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي ما توزيع و مصرف نامناسب امكانات و موجودي كشور است.

احمدي نژاد با اشاره به نامگذاري امسال به نام سال اصلاح الگوي مصرف، اظهار داشت:‌ درست مصرف كردن و تغيير اصلاح الگوي مصرف، نگاه درست به اقتصاد، حركت پايه اي و اصلاح اساسي در رفتار اقتصادي كشور و توزيع عادلانه امكانات و موجودي كشور است.

وي با اشاره به اينكه بهره‌وري و بهره‌مندي نامناسب مصرف انرژي از مصاديق اسراف در كشور است، خاطرنشان كرد: امروز ما معادل كشورهايي كه بيش از پانزده برابر ايران جمعيت دارند، انرژي مصرف مي‌كنيم و بخش مهمي از انرژي در كشور ما در خدمت رفاه مردم، صنعت و پيشرفت اقتصادي كشور قرار نمي‌گيرد.

احمدي نژاد ادامه داد: فقط در بخش نفت و گاز بيش از 70 هزار ميليارد تومان در سال انرژي مصرف مي‌شود، در حاليكه علاوه بر اسراف و نامناسب بودن شيوه‌هاي مصرف، توزيع مصرف نيز در ميان قشرهاي گوناگون مردم نامناسب است به اين ترتيب كه 70 درصد مردم كمتر از 30 درصد انرژي را مصرف مي‌كنند و بخش هاي كم برخوردارتر مثل اسلامشهر يك پنجم گروه‌هاي برخوردار مصرف انرژي دارند.

وي افزود: همه يارانه‌ها و كمك‌هاي مالي انرژي به سمت گروه‌هاي برخوردارتر و پرمصرف تر توزيع مي‌شود و اين نوع مصرف انرژي نوعي اسراف ، بي عدالتي و ظلم به ملت و گروههاي كم مصرف كننده است.

احمدي نژاد در ادامه به نمونه‌هايي اشاره كرد و گفت:‌ خانواده‌اي كه در ماه 200 متر مكعب گاز مصرف مي‌كند فقط به همين اندازه از يارانه بهره مي‌برد اما در تهران خانواده‌هايي داريم كه ماهانه 6 هزار مترمكعب مصرف گاز دارند و حدود 20 برابر ديگران از يارانه دولتي برخوردار مي‌شود.

رئيس جمهور يكي از علل ايجاد اختلاف طبقاتي را به سبب توزيع ناعادلانه يارانه هاي دولتي دانست و با بيان اينكه بخش عمده ثروت ثروتمندان ناشي از اين نوع توزيع ناعادلانه است، گفت: در بخش آب نيز شهر تهران سالانه بيش از 500 ميليون متر مكعب مصرف آب دارد كه اگر فقط ده درصد اين مصرف صرفه جويي شود، اسلامشهر از آب مناسبي برخوردار خواهد شد.

وي با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر كنترل مصرف و جلوگيري از اتلاف منابع باعث توزيع عادلانه يارانه‌ها مي‌شود ابراز اميدواري كرد نمايندگان مجلس زودتر به لايحه هدفمند كردن يارانه ها رسيدگي كنند.

احمدي نژاد در ادامه سخنراني خود با بيان اينكه ما لايحه هدفمند كردن يارانه ها را شش ماه قبل در اختيار مجلس قرار داديم و يك فوريت آن تصويب شد، افزود: اين لايحه بايد يك ماه بعد به صحن علني مي‌آمد اما نمايندگان مصلحت نديدند.

رييس دولت نهم با بيان اينكه ميزان مصرف آب، بنزين، نان و ديگر حامل‌هاي انرژي را محاسبه كرده‌ايم، گفت: بخش عمده‌اي از ثروت ملت در مصرف اقلام مختلف هدر مي رود و بخش مهمي را نيز عده قليلي مصرف مي‌كنند.

رئيس جمهور ادامه داد: ما از اينكه عده اندكي از منابع استفاده مي‌كنند ناراحت نيستيم اما اينكه يك خانواده در يك منطقه شهري 20 تا 30 برابر خانواده‌اي ديگر از بنزين ارزان استفاده مي‌كند به اين معني است كه 20 برابر بيشتر از يارانه بهره مند مي‌شود.

وي خاطر نشان كرد: ما طي سه سال اين موارد را مطالعه كرديم و ضمن نظرخواهي از كارشناسان سراسر كشور خودم به استادان دانشگاه و صاحبنظران نامه نوشتم و هر هفته حداقل 5 ساعت در اين خصوص جلسه داشتيم و در نهايت به طرح تحول اقتصادي رسيديم.

احمدي نژاد اظهار داشت: اگر يارانه‌ها را آزاد كنيم و در اختيار خود مردم قرار دهيم آنان كه كمتر مصرف مي‌كنند، مازاد يارانه‌ها در جيب خودشان است.

وي با بيان اينكه پيش بيني كرده بوديم 50 تا 70 هزار تومان براي هر نفر يارانه بدهيم، گفت: اگر متوسط 60 هزار تومان را در نظر بگيريم يك خانواده 5 نفري ماهانه 300 هزار تومان دريافت خواهد كرد كه مجموع مصرف آب، برق و گاز اين خانواده 70 تا 130 هزار تومان خواهد شد در حاليكه دريافتي اين خانواده 300 هزار تومان خواهد بود.

رييس قوه مجريه افزود: اين يارانه بايد در اختيار همان 70 درصدي كه كمتر مصرف مي‌كنند و 50 ميليون نفر هستند قرار بگيرد و اين يارانه براي جبران 50 سال توزيع ناعادلانه يارانه هاست.

احمدي نژاد با بيان اينكه هر كسي نبايد از دولت يارانه بگيرد، خاطر نشان كرد: اگر خزانه دولت پر پول باشد مي‌تواند براي همه مستمري قرار دهد اما وقتي مقداري فشار وجود دارد اولويت با كساني است كه با نوسان اقتصادي تحت فشار قرار مي گيرند.

رئيس جمهور گفت: در بحران جهاني كه سه سال قبل رخ داد و با جهش جهاني قيمت‌ها بازار داخل تحت تأثير قرار گرفت و برخي از دست‌ها نيز در داخل به اين موضوع دامن زدند كه فشار آن به قشرهاي آسيب پذير، كارمندان و كارگران وارد شد.

وي با بيان اينكه اصلاحات اقتصادي نيازمند همكاري، همراهي و همدلي است و بايد وضع اقتصاديمان را سامان دهيم، تصريح كرد: اگر ما يارانه ها را عادلانه توزيع كنيم علاوه بر اينكه يك سپر حفاظتي، تضميني و مراقبتي براي اقشار كم درآمد بوجود خواهد آمد كه علاوه بر استحكام اقتصادي خانواده از آسيب وارد شدن به آنها در نوسانات اقتصادي جلوگيري خواهد شد، فاصله گذشته‌ها را نيز جبران خواهد كرد.

احمدي نژاد خاطر نشان كرد: كشور ما فقير نيست اما منابع، درست و عادلانه مصرف و توزيع نمي شود و هم در گذشته و بويژه در اين دولت خيلي تلاش شد منابع را عادلانه توزيع كنيم و اعتبارات و امكانات را به نقاط گوناگون كشور و به مناطق محروم ببريم.

وي اضافه كرد: اما هنوز فاصله زياد است و كارهاي انجام نشده فراواني داريم و بايد كارهاي فراواني در كشور انجام دهيم تا آن فاصله عميق ميان طبقاتي كه اصل كار كشور توليد، استقلال و عزت كشور روي دوش آنهاست و از كمترين امكانات برخوردار هستند اين فاصله ها پر شود.

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود در رابطه با مصوبات دولت در مورد شهرستان اسلامشهر نيز خاطر نشان كرد:‌ اين طور كه از سفر اول به من گزارش دادند 63 پروژه براي اسلامشهر به تصويب رسيد كه برخي در مرحله نهايي است و برخي از اين پروژه‌ها به نتيجه رسيده، برخي در دست اجرا و برخي نيز در گيرودار اداري گرفتار شده است.

احمدي نژاد با بيان اينكه 23 روستا گازرساني، 6 سالن ورزشي به بهره برداري، 5 مجتمع فرهنگي هنري احداث و تجهيز6 و مركز بهداشتي درمان در اين شهرستان ساخته شد و در مرحله نهايي است، اضافه كرد: قرار بود يك بيمارستان 400 تختخوابي مجهز نيز احداث شود كه زمينش انتخاب شد، بودجه گذاشتيم و اميدواريم مسئولان مربوطه همت كنند ساختش به اندازه مقدماتش طول نكشد و سريعتر كارها را انجام و در اختيار مردم قرار دهند.

وي در خصوص ساخت ورزشگاه در اسلامشهر نيز گفت: كارهاي مقدماتي انجام و پيمانكار انتخاب شد كه از همين جا از پيمانكار، سازمان تربيت بدني و وزارت مسكن و شهرسازي مي‌خواهم اين ورزشگاه را به سرعت بسازند و در اختيار جوانان اسلامشهر قرار دهند.

رئيس جمهور خاطر نشان كرد: يك مركز آموزش فني و حرفه‌اي نيز قرار بود ساخته شود كه اين كار شروع شده است و 30 درصد پيشرفت دارد اما از نظر ما هنوز عقب است چون مراكز آموزشي فني و حرفه اي كه در كشور در دور اول سفرها تصويب كرده بوديم تقريبا همه آنها به پايان رسيده است.
احمدي نژاد گفت:‌ همچنين قرار بود يك شهرك صنعتي براي اسلامشهر احداث شود و زمينش انتخاب و مجوزش صادر شده است و در جلسه دولت بودجه اختصاص خواهيم داد تا اين شهرك هرچه زودتر آماده شود و در اختيار صنعتگران و سرمايه گذاران قرار بگيرد.

وي تصريح كرد:‌ مورد ديگري كه در سفر قبل تصويب شده بود، اين بود كه محور اسلامشهر به احمدآباد مستوفي چهار خطه و دو بانده شود كه كارش آغاز شده است و انشاء الله در جلسه دولت بودجه بيشتري اختصاص خواهيم داد تا به سرعت تمام شود.

رئيس جمهور با اشاره به اينكه اتصال خط قطار شهري به شهرستان‌هاي اطراف تهران از مدت‌ها پيش در دولت مطرح شده است، افزود: در اين سفر اتصال قطار شهري به اسلامشهر به تصويب نهايي دولت خواهد رسيد.

احمدي نژاد در خصوص رفع مشكل مسكن در اين شهرستان نيز خاطر نشان كرد: براي رفع معضل مسكن در استان تهران موانع طرح مسكن مهر برطرف شده است و مصوب شد در شهرهايي كه وزارت مسكن زمين ندارد، زمين هايي خريداري شود و در اختيار زوج هاي جوان استان قرار بگيرد.

رئيس جمهور ادامه داد: براي اشتغال جوانان نيز دولت طرح جامعي به عنوان بنگاه‌هاي زود بازده را تصويب كرد تا از طريق آن منابع ارزان بانكي در اختيار جوانان مستعد قرار بگيرد اما به سبب برخي تبليغات دروغ و ارائه گزارش هاي غلط از سوي برخي افراد ادامه اين طرح روند كندي پيدا كرد اما دولت با جلسات كارشناسي مجدد راهها را باز كرد و بودجه كافي اختصاص داده شد.

وي همچنين از ايجاد بازارچه صنايع دستي در اسلامشهر خبر داد و افزود: در بخش كشاورزي هم براي تكميل شبكه‌هاي آبياري اسلامشهر بودجه‌اي تصويب خواهد شد.

احمدي نژاد اظهار داشت: احداث چند مجموعه ورزشي در چهار دانگه، احمدآباد، اسلامشهر، گلستان و برخي روستاها از ديگر مصوبات هيئت دولت خواهد بود.

رئيس جمهور از استاندار تهران پيگيري نحوه عملكرد و خدمتگزاري مديران اسلامشهر به مردم اين شهرستان را خواستار شد و افزود: قبل از استقرار در جايگاه سخنراني، شما من را از برخي مشكلات آگاه كرديد اما حرفي كه از شما زياد شنيدم و اميدوارم درست نباشد اين بود كه برخي مسئولان در اين شهرستان آن طور كه بايد در خدمت مردم نيستند.

رئيس جمهور خطاب به استاندار تهران كه كنارش ايستاده بود، گفت: خود شما مي دانيد كه مردم اسلامشهر جزو بهترين ملت ايران هستند و بايد در استان تهران بهترين، توانمندترين و مردمي ترين مديران را براي اسلامشهر منصوب و گزارش آن را به من ارائه كنيد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: