کد خبر: ۲۲۷۰
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۶

همه بانک‌ها امضا کرده‌اند که پرداخت اين تسهيلات به صورت تعهدي نيست بلکه نقدي است.

وزير مسکن و شهرسازي گفت: تسهيلات مسکن مهر بايد توسط بانک‌ها به صورت نقدي و غيرتعهدي پرداخت شود.

به گزارش ايسنا، محمد سعيدي‌کيا در نشست با روساي بانک‌هاي خراسان شمالي افزود: همه بانک‌ها امضا کرده‌اند که پرداخت اين تسهيلات به صورت تعهدي نيست بلکه نقدي است.

وي ادامه داد: در جلسه هيات دولت در استان کردستان، اين مساله مطرح و موضع گيري سختي صورت گرفت و مصوب شد اختصاص تسهيلات به صورت نقدي يعني غيرتعهدي توسط بانکهاي عامل در سقف تسهيلات مصوب و معرفي شده واحدهاي مسکن مهر کل کشور باشد.

وي بيان كرد: اين مصوبه دولت است و ابلاغ شده و کسي نمي تواند خلاف آن عمل کند.

وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به يکي از مديران بانکهاي خراسان شمالي در خصوص کمبود منابع بانکها براي پرداخت اين تسهيلات گفت: در اين زمينه اصلا بحث منبع مطرح نيست بلکه براي اين بخش خط اعتباري ويژه به مبلغ2400 ميليارد تومان به بانکها تخصيص يافته است.

سعيدي کيا افزود: به عنوان مثال در بهمن ماه سال گذشته، 400 ميليارد تومان از اين محل به حساب بانک صادرات ريخته شده است.

وي ادامه داد: روساي بانک‌ها در استان‌ها موظف هستند مطابق تصميمات بانک مرکزي و دولت انجام وظيفه کنند و اگر بانک در اين زمينه با کسري مواجه شود دولت آن را تامين مي کند.

وي بار ديگر تاکيد کرد: رقم خط اعتباري مسکن مهر معلوم است و باقي آن را دولت براي بانک تامين مي کند.

مقام عالي وزارت مسکن و شهرسازي اظهار كرد: بسته سياستي ابلاغ شده در ماده 14 در خصوص خطوط اعتباري کلي است و به مسکن مهر هم ارتباطي ندارد، مسکن مهر زمان دارد و قابل پرداخت است.

وي همچين گفت: در زمينه شرکت‌هاي خدمات رسان آب و برق و گاز و مخابرات هم مصوب دولت وجود دارد که يک سوم از اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات استان، يک سوم از اعتبارات دستگاه ها و يک سوم از اعتبارات متمرکز ملي تامين شود.

اين جلسه با حضور استاندار، معاونان او و تني چند از مديران استاني خراسان شمالي برگزار شد و وزير مسکن و شهرسازي با برقراري ارتباط تلفني با مديران بانک مرکزي نحوه پرداخت تسهيلات مسکن مهر را براي مديران بانک‌هاي استان تبيين کرد.

وزير مسکن و شهرسازي گفت: ما متعهد هستيم براي همه کساني که متاهل هستند، خانه ندارند و تاکنون در اين زمينه چيزي از دولت نگرفته اند زمين تامين کنيم.

به گزارش ايسنا، محمد سعيدي کيا در جلسه شوراي اداري خراسان شمالي افزود: تاکنون براي بيش از يک ميليون و300 هزار واحد زمين داده شده و بيش از 600 هزار قطعه يا زير آماده سازي است و يا عمليات آن به اتمام رسيده است.

وي ادامه داد: ارايه تسهيلات زيربنايي براي مسکن مهر نيز در برنامه هست و ابلاغ شده که تامين اعتبارات آن يک سوم از رديف متمرکز ملي، يک سوم از رديف اعتبارات خود شرکت‌ها و يک سوم هم از محل بودجه استاني تامين شود.

وي گفت: دغدغه ما نيز در مسکن مهر تسهيلات بانکي بود که از نظر ما مشکلي وجود ندارد زيرا بانک مرکزي در بهمن ماه سال 87 يک خط اعتباري خاص به مبلغ دو هزار و400 ميليارد تومان براي مسکن مهر اختصاص داده و شيوه نامه آن توسط وزارت مسکن و بانکها امضا و به استانها داده شده است.

سعيدي کيا افزود: بين وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت تعاون فضاي بسيار خوب همکاري وجود دارد و اگر اين فضاي مثبت نبود کار بخوبي شکل نمي گرفت.

وي گفت: در کشور هند وزارت مسکن، وزارت "مسکن و فقرزدايي" نامگذاري شده است و اين عنوان با کشور ما هم تناسب دارد زيرا مردم مي توانند با کم و زياد خوراک و پوشاک بسازند ولي مسکن همواره از دغدغه هاي بزرگ مردم است.

وي افزود: براي مسکن محرومان در شهرها نيز تفاهم نامه اي با کميته امداد امضا شده همچنين با بهزيستي، سپاه و ارتش نيز تفاهم نامه هايي به امضا رسيده است.

سعيدي کيا گفت: براي تامين مسکن افراد بي بضاعت نيز مساله وام حل شده و فقط مساله زمين است البته کساني که در اين حالت قرار دارند عمدتا تحت پوشش هستند و بنياد براي تامين زمين براي بقيه کمک مي کند.

مقام عالي وزارت مسکن و شهرسازي اضافه کرد: مسکن کارگران هم مسکن مهر است و وزارت کار يکي از اولين دستگاه‌هايي بود که با آن يادداشت تفاهم امضا شد که پروژه مسکن مهر کارگران هم به خوبي پيشرفت کرده است.

وي در ادامه بيان كرد: بازپرداخت وام مسکن روستايي در سالهاي گذشته از بهترين بازپرداخت‌ها بوده است و حالا در اين زمينه مشکلاتي حادث شده که بايد بررسي شود که مشکل چيست.

وي در رابطه با تخصيص اعتبار براي ساخت سايت اداري خراسان شمالي نيز گفت: تخصيص اعتبار به اين پروژه بررسي مي شود و در صورت امکان اين اعتبار پرداخت خواهد شد.

وزير مسکن همچنين يادآور شد: هر کجا براي مسکن مهر زمين تامين مي شود بايد سهم 10 درصدي شهرداري ها نيز پرداخت شود و اين حق شهرداري و قانون است و بايد داده شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: