کد خبر: ۲۴۰۲
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۰

اين سازمان براي نظارت بر اجراي دقيق مصوبات شوراهاي عالي پيشگيري از وقوع جرم، کمک به پيشبرد راهبردها و سياست ها و برنامه هاي ملي و منطقه اي پيشگيري، مطالعه و پژوهش در حوزه هاي راهبردي پيشگيري تشکيل شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف پيشگيري از وقوع جرم مصوب کردند، ستادهاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر ادغام شوند و با استفاده از امکانات فعلي قوه قضاييه، سازمان پيشگيري از وقوع جرم در اين قوه تشکيل شود.

به گزارش ايرنا، نمايندگان روز سه شنبه در ادامه بررسي جزييات لايحه پيشگيري از وقوع جرم مقرر کردند، اين سازمان براي نظارت بر اجراي دقيق مصوبات شوراهاي عالي پيشگيري از وقوع جرم، کمک به پيشبرد راهبردها و سياست ها و برنامه هاي ملي و منطقه اي پيشگيري، مطالعه و پژوهش در حوزه هاي راهبردي پيشگيري تشکيل شود.

وظايف سازمان پيشگيري از وقوع جرم به شرح زير است:

1- تهيه و تدوين پيش نويس برنامه هاي ملي پيشگيري از جرم

2- ساماندهي و نظارت بر اجراي برنامه ها طرح هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از وقوع جرم
3- بررسي کارشناسي نتايج اجراي برنامه ها و طرح هاي پيشگيري از وقوع جرم

4- ارايه کمک هاي فني و مشاوره اي به نهادها در اجراي برنامه هاي ملي و مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و تلاش براي رفع موانع و مشکلات اجراي آن

5- انجام مطالعات فني و تخصصي در حوزه هاي مختلف پيشگيري و اعلام نتايج آن به دستگاه ها و سازمان هاي مربوط

6- تامين آمار و اطلاعات لازم براي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم

7- بررسي و پيشنهاد اعتبارات لازم براي اجراي طرح ها و برنامه هاي پيشگيري به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم

8- انجام ساير امور محوله از شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم براساس تبصره اين مصوبه وظايف قانوني ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده اين سازمان است.

همچنين رييس سازمان پيشگيري از وقوع جرم به وسيله رييس قوه قضاييه منصوب مي شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: